SerkanDemiryoğuran
Op. Dr. Serkan Demiryoğuran
Üroloji


 • Görev Aldığı Lokasyon :
      Tınaztepe Hastanesi
      Buca Tıp Merkezi
 • Görev Aldığı Bölüm :
     Üroloji
 • Yabancı Diller :
     İngilizce

Çalışma Saatleri


Pazartesi 9:00-17:00

Salı 9:00-17:00

Çarşamba 9:00-17:00

Perşembe 9:00-17:00

Cuma 9:00-17:00


Op. Dr. Serkan Demiryoğuran

Eğitim :

2000 : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ürloji Uzmanlık Eğitimi, İZMİR

Görev Yerleri :

2008 - 2009 : Adıyaman Besni Devlet Hastanesi

2010 -          : Özel Arıkan Tıp Merkezi

2010 -          : Buca Tıp Merkezi

2010 -          : Özel Tınaztepe Hastanesi

Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleler :

·   Percutaneous nephrolithotomy: variables that influence hemorrhage. Turna B, Nazli O, Demiryoguran S, Mammadov R, Cal C.  Urology. 2007 Apr;69(4):603-7.
·   How do increasing stone surface area and stone configuration affect overall outcome of percutaneous nephrolithotomy? Turna B, Umul M, Demiryoguran S, Altay B, Nazli O. J Endourol. 2007 Jan;21(1):34-43.

Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleler :

·   İmmün Süpresyon Ve Üriner Sistem Enfeksiyonları Adnan ŞİMŞİR, Serkan DEMİRYOĞURAN, Gürhan GÜNAYDIN  Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi, Yıl: 2004,  Sayı: 1, No: 2
·   Yüzeyel mesane tümörlerinde kemo-immunoterapi sonrası nüks İbrahim Cüreklibatır, Serkan Demiryoğuran Üroonkoloji Bülteni, 2005, Eylül, Sayı 3
·   Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy: Transperıtoneal Antegrade Approach  Erdal APAYDIN,  Serkan DEMİRYOĞURAN  Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi Yıl: 2007 Sayı: 3/ 4
·   Laparoskopik Donör Nefrektomi  Serkan Demiryoğuran, Erdal Apaydın Üroloji Dergisi Cilt:33 Sayı:1 Mart 2007

Diğer Dergilerde Yayınlanmış Makaleler :

·   Prostat Hastalıkları ve Tedavi Seçenekleri, Oksijen Dergisi 2011
·   Prostatitler,  Serkan Demiryoğuran, Adnan Şimşir, Gürhan Günaydın, Galenos Tıp Dergisi, Cilt 9, Sayı 17, 2006

Yazımına Katkıda Bulunduğu Kitaplar :

·   Adrenal Tümörlerde Epidemiyoloji ve Semptomlar, Gürhan Günaydın, Serkan Demiryoğuran, Üroonkoloji Kitabı, Özen, Türkeri, 2007  
·   Renovasküler Hipertansiyon, İbrahim Cüreklibatur, Serkan Demiryoğuran, Temel Üroloji, Anafarta, Arıkan, Bedük, 2011  
·   Böbrek Kanserinde Laparoskopi, Erdal Apaydın, Serkan Demiryoğuran