NurhanKocaayan
Uzm. Dr. Nurhan Kocaayan
Dermatoloji


 • Görev Aldığı Lokasyon :
      Tınaztepe Hastanesi
      Buca Tıp Merkezi
 • Görev Aldığı Bölüm :
     Dermatoloji
 • Yabancı Diller :
     İngilizce
 • Telefon Numarası :
  Tınaztepe Hastanesi : 0232 454 14 14
  Buca Tıp Merkezi : 0232 438 14 14

Çalışma Saatleri


Pazartesi 9:00-18:00

Uzm. Dr. Nurhan Kocaayan

Eğitim:

1984 - 1990 : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

1994 - 1998 : Marmara Üniversitesi Dermatoloji ABD (Uzmanlık eğitimi)

Görev Yerleri:

1998 - 2007 : Haydarpaşa Numune Hastanesi Dermatoloji Kliniği

2007 - 2008 : Özel Kartal Umut Hastanesi

2010 - 2011 : Özel Hospitalium Hastanesi Üsküdar Devlet Hastanesi

2011 - 2013 : Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Hastanesi

2013 - 2017 : Sondurak Ümran Polikliniği

2017 - 2018 : Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi

2018 -          : Buca Tıp Merkezi

2018 -          : Özel Tınaztepe Hastanesi

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

Tez Çalışması

Kondiloma Aküminatada Koterizasyon ile Kombine İnterferon Alfa Tedavisi

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar:

İstanbul Tabip Odası
TÜRKDERM

Araştırmalar ve Yayınlar:

Yurtiçi Yayınlar:

POSTPEMFİGUS AKANTOMATA: AYRI BİR ANTİTE SAYILABİLİR Mİ?
Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Nurhan Kocaayan, Zeliha Kılıç, Kürşat Yıldız TURKDERM 2003 Cilt: 37 Sayı: 4, s. 285 - 289

Vakumla yağ aspirasyonu sonrası gelişen Mycobacterium fortuitum enfeksiyonu
İkbal Esen Aydıngöz, Nurhan Kocaayan, Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Jale Taşçıoğlu TURKDERM 2003 Cilt: 37 Sayı: 3, s. 202 -205.

Artrit Olmaksızın Akroosteoliz İle Seyreden Bir Psoriasis Vulgaris Olgusu
A. Tülin MANSUR, Fatih GÖKTAY, Sevil GÜNDÜZ, Nurhan KOCAAYAN, Gamze KILIÇOĞLU Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2003 Cilt: 13

Koroner By-pass Ameliyatlarıyla İlişkili İlk İki Ayda Gelişen Dermatolojik Problemler
Güney O, Kocaayan N, Göktay F, Kaya Ü, Kılıç Z, Tükenmez G. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2003;43:145-148.

Yineleyen Ateş ve Asimetrik Eritem Atakları: Ailesel Akdeniz Ateşi'nin Olağandışı Bir Görünümü
A.Tülin MANSUR, Fatih GÖKTAY, Sevil GÜNDÜZ, Nurhan KOCAAYAN, Kürşat YILDIZ Türkiye Klinikleri İmmünoloji-Romatoloji 2003 / Cilt: 3 / Sayı: 2

Kronik Böbrek Yetmezliğine Bağlı Sekonder Hiperparatiroidi Sonucu Gelişen Benign Nodüler Kalsifikasyon
Nurhan KOCAAYAN, A. Tülin MANSUR, Fatih GÖKTAY, Şirin PEKCAN, Serkan TOSUN Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2004 / Cilt: 24 / Sayı: 4, 416-420.

İki Kardeşte Komedonal Darier Hastalığı
A. Tülin Mansur1, İkbal Aydıngöz1, Nurhan Kocaayan1, Zuhal Erçin1, Önder Peker2 TURKDERM 2006 Cilt: 40 Sayı: 2 72-74.

Tedavisiz iyileşen diffüz neonatal hemanjiomatozis
Şirin Pekcan Yaşar, Zehra Aşiran Serdar, Nurhan Kocaayan, Ayşe Tülin Mansur, Ayşe Deniz Akkaya. Turkderm 2007; 41:105-7.

Primer eritromelalji
Zehra AŞİRAN SERDAR, Nurhan KOCAAYAN, Fatih GÖKTAY, Ayşe Tülin MANSUR, Canan ASLAN, Gaye ÜNAL. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2007, 17:66-70.

A case of isolated cutaneous sarcoidosis accompanied by rheumatoid arthritis and psoriasis
Serdar ZA, Göktay F, Mansur AT, Kocaayan N, Öncel CÇ, Güneş P, Direskeneli RH. Türkiye Klinikleri Dermatoromatoloji. 2008 ;18

Yurtdışı Yayınları:

Giant oral ulcers of Behcet's disease mimicking squamous cell carcinoma.
Mansur AT, Kocaayan N, Serdar ZA, Alptekin F. Acta Derm Venereol. 2005;85(6): 532-4.

A case of ulceronecrotic Mucha-Habermann disease with pulmonary involvement.
Aydingoz IE, Kocaayan N, Mansur AT, Pekcan S, Arman A. Dermatology. 2006;212(4):388-90.

A case of EEC syndrome with peri/intraoral papillomatosis and widespread freckling.
Mansur AT, Aydingoz IE, Kocaayan N. J Dermatol. 2006 Mar;33(3):225-6.

A case of EEC syndrome with peri/intraoral papillomatosis and widespread freckling.
Mansur AT, Aydingoz IE, Kocaayan N. J Dermatol. 2006 Mar;33(3):225-6

Case of keratosis lichenoides chronica with atypical sarcoidal granulomatous inflammation.
Mansur AT, Aydingoz IE, Kocaayan N, Gunduz S, Ozseker N, Hazar A, Yildiz K. J Dermatol. 2007 Jan;34(1):41-7.

Kongre ve Sempozyum Sunumları:

Coexistence of vitiligo and pemphius vulgaris:a case report.
Mansur AT, Göktay F, Kocaayan N, Gündüz S, Yıldız K. EADV 10th congress Münich 2001 (poster)

Farklı bir klinik görünüme sahip follikülitis dekalvans olgusu.
Kocaayan N, Aydıngöz İE, Mansur AT, Tükenmez Demirci G, Güneş P. 20. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı, 68 (Poster 27), 7-11 Eylül 2004, Çeşme, Türkiye

Olağandışı oral ülserlerle seyreden bir Behçet sendromu olgusu.
Kocaayan N, Mansur AT, Aşiran Serdar Z, Alptekin F. 20. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı, Poster, 7-11 Eylül 2004, Çeşme, Türkiye.

A case of ulceronecrotic Mucha Haberman disease with pulmonary involvement.
Aydıngöz İE, Kocaayan N, Mansur AT, Yaşar Ş, Arman A. J Euro Acad Dermatol Venerol 2004; 17 (Suppl 3): 282. Thirteenth congress of the European Academy of Dermatology and Venerology Florence, 17-21 november 2004 (Poster presentation)

A case of EEC syndrome with intra/perioral papillomatosis and widespread freckling.
Mansur AT, Aydıngöz İE, Kocaayan N. Dermatology and Dermatopathology Update 2-5 Aralık 2004, İstanbul, Türkiye

Diffüz neonatal hemanjiomatozisli bir bebekte spontan iyileşme. Yaşar S, Serdar ZA, Kocaayan N, Mansur AT, Akkaya AD. Dermatoloji 2005 Bahar Sempozyumu. Poster sunumu (PS-15).
Romatoid Artrit Ve Psoriaziform Dermatitin Eşlik Ettiği Bir Kutanöz Sarkoidoz Olgusu
Serdar ZA, Göktay F, Yaşar Ş, Kocaayan N, Öncel ÇÇ, Güneş P XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 2006. Antalya. Tartışmalı Poster Sunumu.