ÇiğdemKuzucu
Prof. Dr. Çiğdem Kuzucu
Mikrobiyoloji


 • Görev Aldığı Lokasyon :
      Tınaztepe Galen Hastanesi
 • Görev Aldığı Bölüm :
     Mikrobiyoloji
 • Yabancı Diller :
     İngilizce
 • Telefon Numarası :
  454 14 14

Çalışma Saatleri


Prof. Dr. Çiğdem Kuzucu

Eğitim :

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988

AKADEMİK ve ÇALIŞMA  DENEYİMİ

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

2019

Profesör

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tınaztepe Üniversitesi, Özel Tınaztepe Galen Hastanesi

2018

Profesör

Tıbbi Mikrobiyoloji

SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2017

Profesör

Tıbbi Mikrobiyoloji

İnönü Üniversitesi

2007-2012

Doçent

Tıbbi Mikrobiyoloji

İnönü Üniversitesi

Şubat 2001-Temmuz 2001

Research Fellow

Division of Geographic Medicine and Infectious Diseases

Tufts University School Of Medicine, New England Medical Center/Boston,USA.

2000-2007

Yrd. Doçent

Tıbbi Mikrobiyoloji

İnönü Üniversitesi

1995-2000

Uzman Dr.

Tıbbi Mikrobiyoloji

S.B Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

1992-1995

Araştırma görevlisi

Tıbbi Mikrobiyoloji

S.B Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

 

Araştırmacı Olarak Katıldığı Klinik Araştırmalar

2001

Comparison of the Semisolid Agar Antifungal Susceptibility Test with the NCCLS M38-P Broth Microdilution Test for Screeening of Filamentous Fungi. New England Medical Center, Tufts University School of Medicine Boston/USA.

2009-2010

S.B. Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı Pnomokokal Hastalıklar Ulusal Laboratuvar Surveyans Ağı Projesi

2012-2014

S.B Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye ROTA Virüs Surveyans Ağı Çalışması

2010-2014

‘’Genişlemiş spektrumlu  beta laktamaz üreten E. coli ve Klebsiella spp.  suşlarının neden olduğu  toplum  ve  hastane kaynaklı infeksiyonlarda TEM, SHV , CTX-M gen prevalansının  tayini’’. İnönü Üniversitesi BAP

2013-2016

‘Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Türlerine Karşı Bazı Dezenfektanların Bakterisidal ve Yüzey Etkinliklerinin Araştırılması’. İnönü Üniversitesi BAP

2017-

‘Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii kan izolatlarının moleküler karakterizasyonu: Multilocus Sequence Typing, Pulsotyping ve direnç ilişkili mutasyon analizi’adlı çok merkezli Tübitak projesi


Lisansüstü Tez Yönetimi:

1-Bir yıllık sürede kan kültürlerinin klinik, epidemiyolojik ve bakteriyolojik yönden prospektif olarak değerlendirilmesi. 2005, İnönü Üniversitesi

2- Çürük dişlerde diş plaklarındaki mikroorganizmaların analizi. 2007, İnönü Üniversitesi.

3- Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten nozokomiyal Esherichia coli izolatlarnda beta-laktamaz genleri ve klonal ilişkinin araştırılması. 2012, İnönü Üniversitesi.

4- Klinik örneklerden izole edilen MRSA suşlarında vankomisine karşı azalmış duyarlılığın araştırılması. 2015, İnönü Üniversitesi.

Son beş yılda Tıp Fakültesi 1-2-3. sınıflara verilmiş olan dersler

 1. Örneklerin ekime hazırlanması 
 2. Antibiyotik duyarlılık deneyleri 
 3.  Anaerop bakteri infeksiyonları
 4. İmmün yanıtta görev alan organ ve hücreler 
 5. Sitokinler 
 6. Aşılar ve serumlar 
 7. Gram pozitif sporsuz basiller
 8. Sporsuz anaerop bakteriler
 9. Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter
 10. Gram pozitif sporlu basiller
 11. Sporsuz anaerop bakteriler
 12. Salmonella Shigella
 13. Hastane infeksiyonlarının laboratuar tanısı
 14. Mikolojik tanı için örnek toplama, taşıma ve laboratuar tanısı
 15. Vibrio, Campylobacter, Helicobacter

Tıp Fakültesi dışında ders verilen diğer bölümler

1-Diş Hekimliği Fakültesi

2-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

3-Sağlık Bilimleri Enstitü Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Proğramları (Tıbbi Mikrobiyoloji)

KONFERANS, SEMİNER, PANEL, AÇIK OTURUM, KURS PROGRAMLARINA EĞİTİCİ OLARAK KATILIM

1-Yoğun Bakım Enfeksiyonları Toplantısı 2010, Malatya.

2-KLİMUD(Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) Sürekli Tıp Eğitimi Toplantısı, Klinik Örnekten Sonuç Raporuna ‘Steril Vücut Sıvıları’ 2010, Van.

3-Kan Merkezi ve Tranzfüzyon Merkezlerinde çalışan pratisyen hekimlere yönelik pratisyen hekim eğitimi. ‘Transfüzyonla bulaşan enfeksiyon hastalıkları, Mikrobiyolojik tarama ve doğrulama yöntemleri’ 2010 Malatya.

4-Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Eğitim Sertifikası Kurs Proğramı .’ Temel Laboratuvar Güvenliği ve Temizlik (Atıkların Kontrolü)’. 2011-2015,Malatya.

5-Hastane İnfeksiyonları Eğitim Proğramı, Hastanede salgın yönetimi kursu 2013 Malatya.

6-KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi Toplantısı, Solunum Yolu ve Kan Örnekleri 2013 Malatya.

7-KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi Toplantısı, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonlarına Mikrobiyolojik Yaklaşım-Antimikrobiyal Yönetim 2015, Malatya.

8-KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi Toplantısı, Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi: Üriner Sistem Örnekleri 2016, Elazığ.

İDARİ GÖREVLER

1-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Koordinatör Yardımcısı. 2000, Malatya.

2- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörü. 2001, Malatya.

3- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Koordinatörü. 2008, Malatya.

4-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulu Üyeliği 2006-devam ediyor.

5- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Merkezi Sterilizasyon Sorumlusu, 2012-2016.

6- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Merkez Laboratuvarı Görevi 2000-2018

7- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyon Üyeliği 2016-2017.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

2-Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

A.Doçentlik ünvanı alındıktan sonra uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Kuzucu Ç., R. Durmaz, B. Otlu, E. Aktaş, H. Gülcan, ve Z. Çizmeci, ‘’ Species distribution, antifungal susceptibility and clonal relatedness of Candida isolates from patients in neonatal and pediatric intensive care units at a medical center in Turkey’’ New Microbiologica, 31: 401-408 (2008).

A2. Yetkin G., Ç. Kuzucu, B. Durmaz, R. Durmaz, Z. Çizmeci, L. İşeri, ‘‘ Molecular typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from bloodstream infections in a university hospital’’ Turk J Med Sci, 39: 959-968 (2009).

A3. Alp E., C. H.W.Klaassen, M. Doğanay, U. Altoparlak, K. Aydin, A. Engin, C. Kuzucu, C. Ozakin, M.A. Ozinel, O. Turhan, A. Voss, ‘ MRSA genotypes in Turkey: Persistence over 10 years of a single clone of ST239’’ J Infect, 58: 433-438 (2009).

A4. Elkıran O, G. Koçak, C. Karakurt, C. Kuzucu, ‘ Brucella myocarditis in a 3 month old: probable transplacental transmission’ Ann Trop Paediatr, 30: 225-228 (2010).

A5. Kuzucu Ç, Yetkin F, Görgeç S, Ersoy Y, ‘ Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının ertapenem ve diğer karbapenemlere karşı duyarlılıklarının araştırılması’ Mikrobiyoloji Bülteni, 45(1): 28-35 (2011).

A6. Ersoy Y, B Otlu, P Türkçüoğlu, F Yetkin, S Aker, C Kuzucu,’Outbreak of adenovirus serotype 8 conjunctivitis in preterm infants in a neonatal intensive care unit’ J Hosp Infect, 80:144-149 (2012).

A7. Dal SE, Y Ersoy, MA Erkurt, F Yetkin, C Kuzucu, O Akdogan, ’An uncommon case of acute brucellosis presenting with severe thrombocytopenia’ Intern Med 51:3291-3(2012)

A8. Koz S, Sahin I, Kayabas U, Kuzucu C, ‘Brucella and peritoneal dialysis related peritonitis: case report and review of literature’ Clin Nephrol 82(4):283-6 (2014).

A9. Durmaz R, AT Kalaycıoğlu, S Acar, Z Bakkaloğlu, A Karagöz, G Korukluoğlu, M Ertek, MA Torunoğlu and Turkish Rotavirus Surveillance Network, ‘Prevalence of Rotavirus Genotypes in Children Younger than 5 Years of Age before the Introduction of a Universal Rotavirus Vaccination Program: Report of Rotavirus Surveillance in Turkey.PLOS ONE 1-19 (2014).

A10.Toplu Y, Toplu SA, Can S, Kuzucu C, Fungus ball in concha bullosa: an unusual cause of retro-orbital pain. J Craniofac Surg 25(2): 138-40 (2014).

A11. Görgeç S, Kuzucu Ç, Otlu B, Yetkin F, Ersoy Y. Genişlemiş spekturmlu beta-laktamaz üreten nozokomiyal Escherichia coli izolatlarında beta-laktamaz gen oranları ve klonal ilişkinin araştırılması. Mikrobiyol Bul  49(1): 15-25(2015).

A12.Otlu B, Bayındır Y, Özdemir F, İnce V, Çuğlan S, Hopoğlu M, Yakupoğulları Y, Kızılkaya C, Kuzucu C, Işık B, Yılmaz S. Rapid detection of bloodstream pathogens in liver transplantation patients with filmarray multiplex polymerase chain reaction assays: Comparison with conventional methods. Transplantation Proceedings 47:1926-32 (2015).

A13. Yakupoğulları Y, Otlu B, Ersoy Y, Kuzucu C, Bayındır Y, Kayabas U, Togal T, Kızılkaya C. Is airborne transmission of Acinetobacter baumannii possible: A prospective molecular epidemiologic study in a tertiary care hospital. Am J Infect Control 1;44(12):1595-99 (2016).

A14. Akdogan O, Ersoy Y, Kuzucu C, Gedik E, Togal T, Yetkin F. Assessment of the effectiveness of a ventilator associated pneumonia prevention bundle that contains endotracheal tube with subglottic drainage and cuff pressure monitarization. Brazilian J of Infect Dis 21 (3): 276-281 (2017).

A15.Yetkin F, Ersoy Y, Kuzucu C, Otlu B, Parmaksız N, Seçkin Y. An outbreak associated with multidrug- resistant Pseudomonas aeruginosa contamination of duedenoscopes and an automated endoscope reprocessor . Biomedical Research 28(13):6064-70 (2017).

A.16.Süzük Yıldız S, Şimek H, Çöplü N, Gülay Z, UAMDSS Çalıma Grubu.Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalımaları:2011-2016. Mikrobiyol Bul 51(3):247-259 (2017).

A.17.Duman Y, Kuzucu C, Tekerekoğlu MS. Comparison of minimal inhibitory concentrations (MICs) of tigecyline in 2011 and 2015 years against multidrug resistance Acinetobacter baumannii strains. Medicine Science 6(1):26-9 (2017).

A.18.Yetkin F, Yakupoğulları Y, Kuzucu C, Ersoy Y, Otlu B, Colak C, Parmaksız N. Pathogens of intensive care unit-acquired infections and their antimicrobial resistance: A 9 year analysis of data from a university hospital. Jundishapur J Microbiol 11(10):e67716 (2018).

A.19. Duman Y, Kuzucu C, Tekerekoğlu MS. Cakil B, , Yakupoğulları Y, Kaysadu H. Changing trends of carbapenem resistance of e.coli and klebsiella pneumoniae strains isolated from intensive care units, inpatient services and outpatient’s clinics: a five years retrospective analysis. . Medicine Science 7(3):536-9 (2018).

A.20.Sürücü Bayar F, Bayındır Y, Işık B, Özgör D, Kayabaş Ü, Kuzucu Ç, Yılmaz S. Evaluation of nosocomial infections after ABO-compatible and incompatible liver transplantations. Mediterr J Infect Antimicrob 7:14 (2018).

B.Doçentlik ünvanı alındıktan sonra ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. Gürsoy NC, Y. Ersoy, S. Günal, ve Ç. Kuzucu, ‘ Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi’, ANKEM Derg, 23 (1): 26-29 (2009).

B2. Mansur A, Ç. Kuzucu, Y. Ersoy, ve F. Yetkin, ‘ İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları’, ANKEM Derg, 23(4): 177-181 (2009).

B3. Mansur A, F. Yetkin, Ç. Kuzucu, Y. Ersoy, R. Durmaz, P. Karaman, EN. Parmaksız, S. Aker, ‘İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakım ünitelerinde 2007 yılı hastane infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik direnç durumu’, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 13 (2): 136-144 (2009).

B4. Yücel N, Ç. Kuzucu, F. Yetkin ve E. Tunç, ‘ Enfeksiyon bulguları ile Acil Servise başvuran hastaların kültür sonuçlarının değerlendirilmesi’, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(4): 359-364 (2010).

B5. Duman Y, Ç. Kuzucu, SS Çuğlan, ‘ Kan kültürlerinden izole edilen bakteriler ve antimikrobiyal duyarlılıkları’, Erciyes Tıp Dergisi, 33(3): 189-196 (2011).

B6. Görgeç S, Ç. Kuzucu, F. Yetkin, Y. Ersoy. ‘Kan kültürlerinden izole edilen genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten gram negatif bakterilerde tigesiklin ve diğer antimikrobiyallerin in vitro etkinliği ve karbapenemaz aktivitesinin araştırılması’, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(2): 106-110 (2011).

B7. Mansur A, Ç. Kuzucu, Y. Ersoy, F. Yetkin. ‘ Çoğul direnç veya ekstrem ilaç direnci olan 30 Acinetobacter suşunda in vitro tigesiklin duyarlılığının disk difüzyon, E test ve buyyon mikrodilüsyon yöntemleri ile değerlendirilmesi’, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(4): 257-262 (2011).

B8. Kuzucu Ç, F. Yetkin, S. Aker, Y. Ersoy.’ İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yenidoğan yoğun bakım ve prematüre yoğun bakım ünitelerinde alet ilişkili hastane infeksiyonları surveyansı’, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 3. sayı(2011).(Kabul yazısı)

B9. Duman Y,Ç. Kuzucu, Kaysadu H, Tekerekoğlu MS.’ Bir yıllık sürede izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılığının araştırılması: Kesitsel bir çalışma’, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1): 41-45 (2012).

B10. Akdoğan Ö, Y Ersoy, Ç Kuzucu, E Gedik, F Yetkin, T Toğal ,’ Reanimasyon yoğun bakım ünitesinde gelişen kandidemi olgularının klinik özellikleri ve risk faktörlerinin araştırılması’ Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 20: 215-219 (2013).

B11. Can Ş, Bayındır T, Kuzucu Ç, Bayındır Y, Kızılay A. Serviko fasial Aktinomikoz:Akut süpüratif seyir gösteren bir olgu sunumu. Bozok Tıp Derg, 1(1):12-6 (2014).

B12.Aydın F, Cantürk Kaplan E, Kuzucu Ç, Parmaksız N, Çelik T, Yetkin F, Ersoy Y. An evaluation of percutaneous injuries of healtcare personel:An eigth year data analysis. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 22(4):73-76 (2015).

B13.Akdoğan Ö, Ersoy Y, Yetkin F, Kayabaş Ü, Bayındır Y, Kuzucu Ç, Dal ŞE. On beş nörobruselloz olgusunun irdelenmesi. Flora, 20(2):74-78 (2015).

B14.Duman Y, Kuzucu C, Tekerekoğlu MS. 2011 ve 2015 yıllarında izole edilen çoğul ilaç dirençli Acinetobacter baumannii suşlarının, tigesiklin minimum inhibitör konsantrasyon değerlerinin karşılaştırılması. Medicine Science, 6(1): 26-9 (2017).

B15.Korkut Tunç E, Kuzucu Ç, Otlu B. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarında vankomisine karşı azalmış duyarlılığın saptanması. Türk Mikrobiyol cem Derg, 47(1):39-46 (2017).

C.Doçentlik ünvanı alındıktan sonra ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

C1. Mansur A., P. Karaman, EN. Parmaksız, S. Aker, Ç. Kuzucu, Y. Ersoy, ve R. Durmaz. ‘ İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2007 Yılı Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları’’ XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Bodrum, 2008.

C2. Karaman P., F. Yetkin, Ç. Kuzucu, Y. Ersoy, ve B. Otlu. ‘ Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde Su Sistemlerinde Bulunabilecek Bakterilerin Araştırılması’ 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, 2009.

C3. Ersoy Y., B. Otlu., S. Aker., F. Yetkin., P. Türkçüoğlu, ve Ç. Kuzucu. ‘ Premature yoğun bakım ünitesinde Adenovirus göz infeksiyonu salgını’ Sözlü sunum. 24. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Fethiye, 2009.

C4. Yetkin F., Ç. Kuzucu., N. Parmaksız., S. Aker., P. Karaman, ve Y. Ersoy. ‘ İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yoğun Bakım Ünitelerinde Alet İlişkili Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı’. 24. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Fethiye, 2009.

C5. Mansur A., Ç. Kuzucu, Y. Ersoy, ve F. Yetkin. ‘İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında izole edilen Acinetobacter spp. izolatlarında antibiyotik direnci’. 24. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Fethiye, 2009.

C6. Elkıran Ö., G. Koçak, Ç. Kuzucu, ve C. Karakurt. ‘ Perinatal geçişe bağlı bir Brusella myokarditi: Olgu sunumu’. 8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2009.

C7. Yetkin F., Y. Ersoy, Ç. Kuzucu, NE Aydın ve E Kaya. ‘İmmunkopromize bir hastada oro-nazal Mukormikozis ve Aspergillozis birlikteliği olabilir mi’. 9. Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, 2010.

C8. Yetkin F., Ç. Kuzucu., S. Aker ve Y. Ersoy. ‘ İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım ve Prematüre Yoğun Bakım Ünitelerinde Alet İlişkili Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı’. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, 2010.

C9. Karaman P., Ç. Kuzucu., F. Yetkin., Y. Ersoy., A. Koçak ve S. Yoloğlu. ‘İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde 2006-2009 Yılları arasında hastane enfeksiyon oranları ve etken mikroorganizmaların dağılımı’. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, 2010.

C10. Mansur A., Ç. Kuzucu., F. Yetkin., Y. Ersoy. ‘ Karbapenemlere dirençli 33 Acinetobacter suşunda in vitro tigesiklin duyarlılığının disk difüzyon, E test ve buyyon mikrodilüsyon yöntemleri ile değerlendirilmesi’. Gülhane Mikrobiyoloji Günleri Antimikrobik Kemoterapi Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, İstanbul, 2010.

C11. Kuzucu Ç, F. Yetkin, S. Görgeç, Y. Ersoy. ‘ Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Gram negatif bakterilerde ertapenem ve diğer karbapenem grubu antibiyotiklerin duyarlılıklarının karşılaştırılması’. 3. Türkiye EKMUD Kongresi, Ankara, 2010.

C12. Yetkin F, Y. Ersoy, Ç. Kuzucu, B. Otlu, N. Parmaksız, Y. Seçkin, R. Durmaz. ‘ İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Gastroenteroloji Kliniğinde gelişen çoklu dirençli Pseudomonas aeruginosa salgını’.  3. Türkiye EKMUD Kongresi, Ankara, 2010.

C13. Erkal H, Ç. Kuzucu, M Serin.’ Baş ve boyun mukozal bölgesi kanseri tanısı ile radyoterapi uygulanan hastalarda orofarengeal Candida kolonizasyonunun değerlendirilmesi’. IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Girne, 2010.

C14. Dal ŞE, Y. Ersoy, F. Yetkin, Ç. Kuzucu, Ö. Akdoğan. ‘İzole derin trombositopeniyle başvuran bruselloz olgusu’. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi KLİMİK,Antalya, 2011.

C15. Akdoğan Ö, Y. Ersoy, F. Yetkin, Ü. Kayabaş, Y. Bayındır, Ç. Kuzucu, ŞE. Dal. ‘ Onbeş nörobruselloz olgusunun irdelenmesi’. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi KLİMİK, Antalya, 2011.

C16. Gülbaş G, H. Ermiş, SS. Hacıevliyagil, Ö. Kaya, Ü. Kayabaş, Ç. Kuzucu. ‘ Bağışıklığı baskılanmamış bir hastada pulmoner mucormikozis: Bir olgu sunumu’. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Antalya, 2011.

C17. Yetkin F, Ç. Kuzucu, B. Otlu, Y. Ersoy ‘Nozokoiyal kan dolaşımı enfeksiyonlarında izole edilen kandida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılığı’, Hastane İnfeksiyonları kongresi,Antalya,2012.

C18. Akdoğan Ö, Y. Ersoy, Ç. Kuzucu, E. Gedik, F. Yetkin, T. Toğal. ‘ Reanimasyon yoğun bakım ünitesinde kandidemi olgularının klinik özellikleri ve risk faktörleri’. Hastane İnfeksiyonları kongresi,Antalya,2012.

C19. Kuzucu Ç, Y. Ersoy, F. Yetkin, S. Aker, N. Parmaksız, F. Aydın.’ Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde 2007-2011 yıllarında sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlardan izole edilen patojenler ve antibiyotik duyarlılıkları’. II. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul, 2012.

C20. Köz S, İ. Şahin, E. Ataman, Ü. Kayabaş, Ç. Kuzucu, Y. Yağar. ‘Periton diyaliz hastasında Brusella peritoniti’. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2012.

C21.Görgeç S, Ç. Kuzucu, B. Otlu, F. Yetkin, Y.Ersoy. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten nozokomiyal Esherichia coli izolatlarında beta laktamaz gen oranları ve klonal ilişkinin araştırılması. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

C22. Akdoğan Ö, Y. Ersoy, F. Yetkin, E Gedik, T. Toğal, Ç. Kuzucu. Yoğun bakım hastalarında ventilatörle ilişkili pnömoninin önlenmesinde kullanılan demetlerin pnömoni gelişiminin önlenmesi ve mortalite üzerine etkisinin değerlendirilmesi. KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresin’ de sözel sunu,13-17 Mart Antalya, 2013.

C23. Duman Y, Kuzucu Ç, Tekerekoğlu MS. Enterobacteriaceae izolatlarında ertapenem direncinin CLSI ve EUCAST kriterlerine göre karşılaştırılması. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2016.

C24. Duman Y, Kuzucu Ç, Ersoy Y, Otlu B. Çoklu ilaç dirençli Acinetobacter türleri üzerinde dezenfektanların bakterisidal ve yüzey etkinliklerinin araştırılması. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 8-12 Kasım, Antalya.

C25. Duman Y, Çakıl B, Kuzucu Ç, Tekerekoğlu. Karbapenem direncinde değişim; yoğun bakım üniteleri, servisler ve polikliniklerden izole edilen Esherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının dört yıllık retrospektif analizi. 32. ANKEM kongresi, 10-14 Mayıs, Antalya, 2017.

C26. Gözalan A, Kuzucu Ç, Ünaldı Ö, Köksal F, Aydoğan S, Güldemir D, Açıkgöz ZC, Durmaz R. Karbapenem dirençli Acinetobacter baumanni izolatlarında multipleks polimeraz zincir reaksiyon yöntemi ile direnç genlerinin araştırılması: NDM-1 pozitifliğinin irdelenmesi. 32. ANKEM kongresi, 10-14 Mayıs, Antalya, 2017.

C27.Ersoy Y, Çelik T, Kuzucu Ç, Aydın F. Merkezi dezenfeksiyon ünitesinin kullanılan dezenfektan miktarı ve maliyet üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 4-8 Nisan, Antalya, 2018.

C.28.Eren Ç, Ersoy Y, Kuzucu Ç, Aydın F, Parmaksız EN, Kaplan Cantürk E, Güneş G. Yoğun bakımlarda kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarına demetlerin etkinliğinin araştırılması. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 4-8 Nisan, Antalya, 2018.

C.29. Ersoy Y, Çelik T, Kuzucu Ç, Gezer Y, Gökçe İK. Prematüre yoğun bakım ünitesinde Acinetobacter baumanni salgını ve kontrolü. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 4-8 Nisan, Antalya, 2018.

C.30. Yiş R, Tosun S, Bayram ED, Gülfidan ÖG, Günlüsoy B, Gürsoy NC, Otlu B, Kuzucu Ç. Stenotrophomonas maltophilia izolatlarının etken olarak saptandığı yalancı salgın: Moleküler tiplendirme ve klonal ilişkinin araştırılması.7. Türkiye EKMUD Uluslararası kongresi, 8-13 Mayıs, 2018.

C.31. Yiş R, Kuzucu Ç, Gönüllü H, Gülfidan ÖG, Yüksel Ergin Ö, Bayram ED, Acil servise başvuran hastalardan alınan kan kültürlerinin değerlendirilmesi.XXXVIII Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-8 Kasım, Antalya, 2018.

D.Doçentlik ünvanı alınmadan önce uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1. Ayan, M., C. Kuzucu, R. Durmaz, E. Aktaş, ve Z. Çizmeci, “Analysis Of Three Outbreaks Due To Klebsiella species In A Neonatal Intensive Care Unit,” Infect Control Hosp Epidemiol, 24: 495-500 (2003).

D2. Kuzucu, C., B. Rapino, L. McDermott, ve S. Hadley, “Comparison Of The Semisolid Agar Antifungal Susceptibility Test With The NCCLS M38-P Broth Microdilution Test For Screening Of Filamentous Fungi,” J Clin Microbiol, 42: 1224-1227 (2004).

D3. Gulcan, H., C. Kuzucu, ve R. Durmaz, “Nosocomial Stenotrophomonas maltophilia Cross-Infection:Three Cases In Newborns” Am J Infect Control, 32: 365-368 (2004).

D4. Kuzucu, C., Z. Cizmeci, R. Durmaz, ve B. Durmaz, “The Prevalence Of Fecal Colonization Of Enterococci, The Resistance Of The Isolates To Ampicillin, Vancomycin, And High-Level Aminoglycosides, And The Clonal Relationship Among Isolates,” Microb Drug Resist, 11: 159-164 (2005).

D5. Alat, I., C. Kuzucu, M.B. Akpınar, M. Egri, B. Battaloglu, ve H.B. Cihan, “Early Postoperative Candida Colonization In Alimentary Canal In Patients Undergoing Open Heart Surgery,” J Cardiovasc Surg, 46: 463-468 (2005).

D6. Bayindir, Y., I. Aydogdu, T. Bayindir, E. Kaya, C. Kuzucu, A. Alkan, ve Y. Ersoy, “Rhino-Orbito-Cerebral Mucormycosis In Transfusion-Associated Graft-Versus-Host Disease:Case Report” Transfus Med Hemother, 32: 252-254 (2005).

D7. Kuzucu, C., G. Yetkin, G. Kocak, ve V. Nisanoglu, “An Unusual Case Of Pericarditis Caused By Cardiobacterium hominis” J Infect, 50: 346-347 (2005).

D8. Yetkin, G., B. Otlu, A. Cicek, C. Kuzucu, ve R. Durmaz, “Clinical, Microbiological And Epidemiological Characteristics Of Pseudomonas aeruginosa Infections In A University Hospital” AJIC, 34: 188-192 (2006).

D9. Begec Z., N. Gulhas, HI. Toprak, G. Yetkin, C. Kuzucu, ve MO. Ersoy, “Comparison of the Antibacterial Activity of Lidocaine 1% Versus Alkalinized Lidocaine In Vitro’’ Current Therapeutic Res, 68: 242-248 (2007).

E.Doçentlik ünvanı alınmadan önce ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E1. Kuzucu, Ç., A. Kuzucu, N. Acar, ve O. Erbaş, “Kist Hidatik Olgularının Tanısında İndirek Hemaglütinasyon (IHA) ve Enzym Linked İmmunosorbent Assay ELİSA IgG Kullanımı”, Ank Has Tıp Der, 31: 13-16 (1996).

E2. Kuzucu, Ç., E. Alp, N. Acar, ve Ö. Altuğ, “İdrar Kültürlerinde Tarama Testi Olarak Kullanılan Bakteriüri ve Pyüri Saptama Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Flora, 4: 257-261 (1997).

E3. Kuzucu, Ç, ve N. Acar, “Solunum Sistemine Ait Örneklerin Mikrobiyolojik İncelenmesi-I Üst Solunum Sistemi Örnekleri”, Prognoz, 1: 186-189 (1997).

E4. Kuzucu, Ç., M. Kabakçıoğlu, A. Özışık, F. Osmanoğlu Ezen, ve N. Acar, “Nozokomiyal Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve Kromozomal Beta Laktamaz Varlığının Saptanması”, Flora, 4: 102-106 (1999).

E5. Kuzucu, Ç, ve N. Acar, “Solunum Sistemine Ait Örneklerin Mikrobiyolojik İncelenmesi-II Alt Solunum Sistemi Örnekleri”, Prognoz, 2: 1-4 (1999).

E6. Acar, N., Ç. Kuzucu, M. Kabakçıoğlu, ve C. Üstün, “Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Mikrobiyolojik Değerlendirme ve Mikroorganizmaların Dağılımının İrdelenmesi”, Mikrobiyol Bült, 33: 119-126 (1999).

E7. Kuzucu, Ç., N. Acar, Ö. Akan, ve EA. Karakoç, “İntestinal ve Ektraintestinal Örneklerde Aeromonas’ın İzolasyon Sıklığı”, Flora, 5: 74-78 (2000).

E8. Kuzucu, Ç., H. Uncu, R. Berkem, ve N. Acar, “Enterokoklarda Yüksek Düzey Aminoglikozid Direncinin Araştırılmasında Kullanılan Tarama Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Mikrobiyol Bült, 34: 239-243 (2000).

E9. Arıkan Akan, Ö., Ç. Kuzucu, E. Baktır, ve N. Acar, “Salmonella İzolatlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Yapımı”, Flora, 6: 114-117 (2001).

E10. Kuzucu, Ç., M. Ayan, ve B. Durmaz, “Üç Aylık Periyodda Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 25-28 (2001).

E11. Tekerekoğlu, M.S., N. Taştekin, Ç. Kuzucu, L. Abut, M. Tevfik, B. Durmaz, ve İ.H. Özerol, “İdrar Nümunelerinden İzole Edilen Çeşitli Gram Negatif Çomaklarda Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamazların Oranı”, Fırat Tıp Dergisi, 2: 263-266 (2001).

E12. Kuzucu, Ç., M. Yücel, E. Karakoç, ve N. Acar, “S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerin HBV, HIV, HCV ve Sifiliz Tarama Testlerinin Beş Yıllık Değerlendirmesi”, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 31: 250-254 (2001).

E13. Kuzucu, Ç., M. Ayan, ve B. Durmaz, “Kan Kültürlerinden Direkt Disk Difüzyon Yöntemi İle Yapılan Antibiyogramın Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 139-142 (2001).

E14. Kuzucu, Ç., B. Durmaz, M. Ayan, L. Abut, ve M. Bayraktar, “Yatan Hastalardan İzole Edilen Gram Negatif Basillerde Antibiyotik Direnci”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8: 193-196 (2001).

E15. Kılıç, D., Ç. Kuzucu, FŞ. Erdinç, N. Tülek, ve N. Acar, “Hastane Kaynaklı İnfeksiyonlardan İzole Edilen Gram Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarlılıkları”, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 5: 43-48 (2001).

E16. Kuzucu, Ç., E. Baktır, ve N. Acar, “1998-1999 Yılları Arasında İzole Edilen Salmonella ve Shigella Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları”, Türk Hij Den Biyol Derg, 58: 11-14 (2001).

E17. Kuzucu, Ç., E. Baktır, H. Uncu, N. Acar, ve F.Ş. Erdinç, “Nozokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Gram Negatif ve Nonfermentatif Basillere Karşı Antiseptik Ve Dezenfektanların Etkinliğinin Karşılaştırılması”, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 5: 308-313 (2001).

E18. Kuzucu, Ç., M. Ayan, ve B. Durmaz, “Kan Dışındaki Normalde Steril Vücut Sıvılarının Kültürü İçin Klasik Yöntemler İle BacT/Alert Kan Kültür Sisteminin Karşılaştırılması”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9: 245-247 (2002).

E19. Kuzucu, Ç., M. Ayan, ve B. Durmaz, “Kan Kültürlerinde Mikroskopik İncelemenin Önemi”, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 33: 183-186 (2002).

E20. Kuzucu, Ç., M. Dalgalar, R. Durmaz, ve Ş. Dikerel, “Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması”, Mikrobiyol Bült, 36: 253-257 (2002).

E21. Kuzucu, Ç., M. Dalgalar, ve B. Durmaz, “Metisiline Dirençli Staphylococcuc aureus Ve Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Fusidik Asit Duyarlılığı”, ANKEM Derg, 17: 7-9 (2003).

E22. Kuzucu, Ç., M. Ayan, ve B. Durmaz, “Hastanede Yatan Hastalarda Vankomisin Kullanımının Değerlendirilmesi”, İnfeksiyon Dergisi, 17: 65-66 (2003).

E23. Kuzucu, Ç., E. Kaya, B. Durmaz, M.S. Tekerekoğlu, N. Altınışık, M. Bayraktar, ve İ. Aydoğdu, “Akut Miyeloblastik Lösemili Bir Hastada Corynebacterium jeikeium Bakteremisi: Olgu Sunumu”, Flora, 8: 163-166 (2003).

E24. Ersoy, Y., M. Fırat, Ç. Kuzucu, Y. Bayındır, Ş. Karaaslan, G. Bilişik, ve A. Dinç But, “İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10: 133-137 (2003).

E25. Kuzucu, Ç., Z. Çizmeci, ve B. Durmaz, “Candida Türlerinde Biyofilm Ve Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması”, Türk Hij Den Biyol Derg, 60: 73-76 (2003).

E26. Kuzucu, Ç., H. Gülcan, İ. Üzüm, ve B. Durmaz, “Bir Yenidoğan Ünitesinde Hastane Kaynaklı Sepsislerde Etken Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Duyarlılıkları”, ANKEM Derg, 18: 5-8 (2004).

E27. Çiçek, A., Ç. Kuzucu, ve B. Durmaz, “Kan Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörler”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12: 277-280 (2005).

E28. Çiçek, A., Ç. Kuzucu, ve R. Durmaz, “Bir Yıl İçersinde Kan Kültürlerinden Etken Olarak İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları”, ANKEM Derg, 20: 13-17 (2006).

E29. Çiçek, A., Ç. Kuzucu, R. Durmaz, ve S.Yoloğlu, “Bir Yıllık Sürede Kan Kültürlerinin Klinik, Epidemiyolojik ve Bakteriyelojik Yönden Prospektif Analizi”, Flora, 11: 37-44 (2006).

E30. Yetkin, G., Ç. Kuzucu, M. Bayraktar, ve M. Iraz, “ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakımlarda Yatan Hastalarda ve Hastane Personelinde Staphylococcus aureus ve MRSA Taşıyıcılığı”, Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13: 91-93 (2006).

E31. Yetkin, G., Ç. Kuzucu, A. Çalışkan, ve S. Ay, “Kan Kültürlerinde Üreyen Escherichia coli’lerin Antibiyotik Duyarlılıkları, GSBL Oranları ve Hastane Birimlerine Göre Dağılımı”, Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13: 147-150 (2006).

E32. Yetkin, G., Ç. Kuzucu, ve A. Çalışkan, “İdrarda Üreyen Escherichia coli’lerin Geniş Spektrumlu Beta Laktamazlar Yönünden İrdelenmesi”, Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13: 249-252 (2006).

E33. Yetkin, G., Ç. Kuzucu, ve A. Serindağ, “Bir Yıl İçinde İncelenen Kan Kültürlerinde Üreyen Bakterilerin Dağılımı”, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 36: 155-159 (2006).

E34. Yetkin G., Ç. Kuzucu, ve N. Güçlüer, ‘’ Malatya Üniversite Hastanesi laboratuarında İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Dağılımı’’, Mikrobiyol Bült, 40: 445-446 (2006).

E35. Kuzucu Ç., G. Yetkin, ve A. Çalışkan, ‘’ Bir Yıl İçerisinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları’’, Erciyes Tıp Dergisi, 29(2): 115-119 (2007).

F.Doçent Ünvanı alınmadan önce uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında(Proceedings) basılan bildiriler:

F1. Durmaz, B., C. Kuzucu, M. Ayan, L. Abut ve T. Bayraktar, “Antimicrobial Resistance of Gram-Negative Bacilli Isolated From In-Patients,” 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul, Vol. 7, 79, Blackwell Science, Istanbul, 2001.

F2. Kuzucu, C., E. Kaya, B. Durmaz, S. Tekerekoglu, N. Altinisik, I. Aydogdu ve T. Bayraktar, “Corynebacterium jeikeium Bacteraemia In A Patient With Acute Myeloblastic Leukaemia:Case Report,” 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul, Vol. 7, 223, Blackwell Science, Istanbul, 2001.

F3. Kuzucu, C., M. Ayan ve B. Durmaz, “Evaluation of Vancomycin Use In In-Patients,” 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul, Vol. 7, 280, Blackwell Science, Istanbul, 2001.

F4. Kuzucu, C., B. Rapino, L. McDermott ve S. Hadley, “Antifungal Susceptibility Testing of Posaconazole (P), Itraconazole (IT), Amphotericin B (AB) and Abelcet (ABEL) Against Moulds: Comparison of Methods,” 42nd ICAAC, 2002.

F5. Gülcan, H., C. Kuzucu ve R. Durmaz, “Nosocomial Stenotrophomonas maltophilia Cross-Infection:Three Newborns Cases,” 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and XIIth National Congress of Neonatalogy, İstanbul, 216, İstanbul, 2003.

F6. Yetkin, G., C. Kuzucu, B. Durmaz, R. Durmaz ve Z. Cizmeci, “Molecular Characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated From Bloodstream Infections In a University Hospital In Turkey,” European Meeting on Molecular Diagnostics, Scheveningen, 19, Netherlands, 2005.

G.Doçent Ünvanı alınmadan önce ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

G1. Erbas, O., N. Acar, Ç. Kuzucu, ve A. Kuzucu. “Kist Hidatik Olgularının Tanısında IHA Ve ELISA Kullanımı”, XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 1994.

G2. Önde, U., Ç. Kuzucu, G. Önde, ve N.S.Acar. “Tüberkülozun Serolojik Tanısında ELISA”, 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 1995.

G3. Kuzucu, Ç., E. Işık, Ö. Altuğ, ve N. Acar. “İdrar Kültürlerinde Tarama Testi Olarak Kullanılan Bakteriüri Ve Pyüri Saptama Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 1995.

G4. Işık, E., C. Üstün, Ç. Kuzucu, ve N. S.Acar. “Üriner İnfeksiyon Etkeni Olarak Üreaplasma ürealyticum ve Mycoplasma hominis”, 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 1995.

G5. Kuzucu, Ç., E. Işık, Ö. Akan, ve N. Acar. “İntestinal ve Ekstraintestinal Örneklerde Aeromonasın İzolasyon Sıklığı Ve Antibiyotik Duyarlılıkları” XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 1996.

G6. Acar, N., Ç. Kuzucu, M. Kabakçıoğlu, ve C. Üstün. “İdrar Örneklerinde Pyüri Ve Bakteriürinin Araştırılmasının Önemi” VIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 1997.

G7. Acar, N., Ç. Kuzucu, M. Kabakçıoğlu, ve C. Üstün. “Üriner İnfeksiyon Etkeni Mikroorganizmaların Dağılımı” VIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 1997.

G8. Arıkan Akan, Ö., Ç. Kuzucu, E. Yeşil, N. Acar, ve E. Arpacı. “Lancefield C Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Yol Açtığı Bir Farenjit Salgını” VIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 1997.

G9. Kuzucu, Ç., M. Kabakçıoğlu, A. Özışık, F. Ezen, ve N.S. Acar. “Nozokomiyal Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Ve Kromozomal Beta Laktamaz Saptanması” VIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 1997.

G10. Kılıç, D., Ç. Kuzucu, F.Ş.Erdinç, N. Tülek, ve N. Acar. “Hastane İnfeksiyon Etkeni Olan Suşların Antibiyotik Duyarlılıkları” 9. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 1999.

G11. Kuzucu, Ç., M. Ayan, ve B. Durmaz. “Kan Kültürlerinde Direkt Mikroskopik İncelemenin Önemi” XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2000.

G12. Kuzucu, Ç., E. Baktır, H. Uncu, ve N. Acar. “Nozokomiyal Enfeksiyonlardan İzole Edilen Gram Negatif Enterik Ve Non Fermentatif Basillere Karşı Bazı Antiseptik Ve Dezenfektanların Etkinliğinin Karşılaştırılması” XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2000.

G13. Ayan, M., Ç. Kuzucu, R. Durmaz, E. Aktaş, ve Z. Çizmeci. “Analysis Of Three Outbreaks Due To Klebsiella Species In A Neonatal Intensive Care Unit” 2. Molecular And Diagnostic Microbiology Congress, Antalya, 2002.

G14. Kuzucu, Ç., M. Dalgalar, ve B. Durmaz. “Metisilin Dirençli Stafilokoklarda Fusidik Asit Duyarlılığı” XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

G15. Ersoy, Y., M. Fırat, Ç. Kuzucu, Y. Bayındır, Ş. Karaaslan, G. Bilişik, ve A. Dinç But. “Bir Üniversite Hastanesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar” XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

G16. Kuzucu, Ç., M. Dalgalar, R. Durmaz, ve Ş. Direkel. “Stafilokok Türlerinde Oksasilin Direncinin Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması” XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2002.

G17. Hazneci, E, H. Özcan, Ç. Kuzucu, Z. Çizmeci, ve B. Kandi. “Olgularımızda Saptanan Mantar Suşlarının İncelenmesi” IV. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana, 2002.

G18. Kuzucu, Ç., Z. Çizmeci, ve B. Durmaz. “Candida Türlerinde Slaym Ve Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması” KLİMİK XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2003.

G19. Kuzucu, Ç., Z. Çizmeci, R. Durmaz, B. Durmaz, ve İ.H. Özerol. “Enterokokların Fekal Kolonizasyonu, Ampisilin, Vankomisin Ve Yüksek Düzey Aminoglikozidlere Direnci Ve Suşlar Arasındaki Klonal İlişkinin Araştırılması” 3.Ulusal Moleküler Ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, 2004.

G20. Durmaz, B., G. Yetkin, Ç. Kuzucu, L. İşeri, Z. Çizmeci, ve R. Durmaz. “Kan Kültürlerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşları Arasındaki Klonal İlişkinin Araştırılması” 3.Ulusal Moleküler Ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, 2004.

G21. Yetkin, G., Ç. Kuzucu, A. Çalışkan, ve S. Ay. “Kan Kültürlerinde Üreyen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları, GSBL Oranları ve Bölümlere Göre Dağılımı ” 21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, 2006.

G22. Ersoy Y., M. Özen, S. Aker, ve Ç. Kuzucu. “ Mama hazırlama ünitesinde Acinetobacter baumanni kontaminasyonu ve kontrolü’’ 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Nevşehir, 2007.

H. Doçent Ünvanı alındıktan sonra uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında(Proceedings) basılan bildiriler:

1. Dal S E, Yetkin F, Otlu B, Kuzucu Ç, Ersoy Y. Adult Intensive Care Unit Acquired Nosocomial Multi-Drug Resistant Acinetobacter Infections: Epidemiology, Risk Factors and Genotyping Analysis ICAAC 27 Eylül 2013 San Francisco.

2.Ersoy Y, Kuzucu Ç, Parmaksız EN, Aydın F, Otlu B, Güneş G, Çelik T. The effect of infection control measures on vancomycin resistant Enterococcus colonization in a university hospital. 24-27 September 2014 Belgrad, Serbia.

3.Akdogan O, Ersoy Y, Kuzucu C, Kocak A. Treatment of brain abscess caused by carbapenemase positive Klebsiella pneumoniae. 24-27 September 2014 Belgrad, Serbia.

Ödüller ve Sertifikalar

1-8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresinde ‘Lancefield C grubu beta hemolitik streptokokların yol açtığı bir farenjit salgını’ isimli poster en iyi 10 araştırma bildirinden biri olarak seçilmiştir. Ö Arıkan Akan, Ç Kuzucu, E Yeşil, NS Acar, E Arpacı. 6-10 Ekim 1997,Antalya.

2-‘Prematüre Yoğun Bakım Ünitesinde Adenovirus Göz İnfeksiyonu Salgını’ başlıklı çalışma 24. ANKEM Kongresi Sözlü Bildiri Ödülünü kazanmıştır. Y Ersoy, B Otlu, S Aker, F Yetkin, P Türkçüoğlu, Ç Kuzucu. 29 Nisan 2009, Antalya.

3-‘İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Gastroenteroloji Kliniğinde Gelişen Çoklu Dirençli Pseudomonas aeruginosa Salgını’ başlıklı bildiri 3. Türkiye EKMUD Kongresinde birincilik ödülü almıştır. F Yetkin, Y Ersoy, Ç Kuzucu, B Otlu, N Parmaksız, Y Seçkin, R Durmaz. 12-16 Mayıs 2010 Ankara.

4-Certificate of Animal Use in Experimental Research. 2009 Malatya

5-Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Sertifikası 2013 Antalya.

6-Eğitim Formasyon Belgesi 2013 Malatya.