CemGüler
Başhekim Yard. Prof. Dr. Cem Güler
Üroloji


 • Görev Aldığı Lokasyon :
      Tınaztepe Galen Hastanesi
 • Görev Aldığı Bölüm :
     Üroloji
 • Yabancı Diller :
     İngilizce
 • Telefon Numarası :
  454 14 14

Çalışma Saatleri


Başhekim Yard. Prof. Dr. Cem Güler

Öğrenim Durumu:

Program

Okul

Yıl

 İlkokul

Mehmet Akif Ersoy İ.-İZMİR

Osmangazi İlkokulu-BURSA

1973-1978

 Ortaokul

Çelebi Mehmet Ortaokulu-BURSA

1978-1980

 Lise

Erkek Lisesi-BURSA

1980-1982

 

 

Yüksek Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Ege  Üniversitesi

 

Y. Lisans

 Tıp Fakültesi

Ege  Üniversitesi

1988

Tıpta Uzmanlık

 Üroloji

Dokuz Eylül Üniversitesi

1995

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prt. Dr.

 Erzurum Şenkaya Merkez Sağlık Ocağı, Erzurum

1988-1989

Prt. Dr.

 Akhisar Verem Savaş Dispanseri, Manisa

1989-1990

Ar. Gör. Dr.  

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D.

1990-1995

Uzman Dr.

 600 Yataklı İzmir Hava Hastanesi

1996-1997

Uzman Dr.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D.

1997-1998

Uzman Dr.

 İzmir’de Özel Çalışma

1998-1999

Uzman Dr.

 Ege Sağlık Hastanesi – İzmir

1999-2001

Yrd. Doç. Dr.

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D.

2002-2004

Doç. Dr.

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D.

2004-2007

Doç. Dr.

 An-Deva Hastanesi – Antalya

2007-2009

Doç. Dr.

 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D.

2009-2010

Prof. Dr.

 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D.

2010-2014

Prof. Dr.

Medikalpark İzmir Hastanesi

2014-2015

Prof. Dr.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D.

2015-2019

 

Son Akademik Ünvanına Yükselme Tarihi  : 12.02.2010

Emeklilik Tarihi                                     : 18.03.2019

Akademik Görevleri:                    

         Anabilim Dalı Başkanlığı (BAÜ)                                 - (2009-2019) 

         Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (BAÜ)                        - (2009-2010) 

         Dekan Yardımcılığı (AKÜ)                                        - (2006-2007)

         Anabilim Dalı Başkanlığı (AKÜ)                                 - (2004-2007)

         Eğiticilerin Eğitimi Kursu Eğitmenliği (AKÜ)                          - (2007)         

         Tıp Fak. Stratejik Plan Hazırlama Kom. Üyeliği (AKÜ)    -         (2007)

            Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği Uygulaması

            Strateji Gel. ve Uyg. Kurulu Üyeliği (AKÜ)                   - (2006-2007)

         Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Başkanlığı (AKÜ)      -         (2006-2007)

         Dekanlık-Başhek. Koor. Denetim Kom. Üyeliği (AKÜ)    -         (2006-2007)

         Tıpta Uzm. Eğitimi Rehberi Hazır. Kom. Üyeliği (AKÜ)   -         (2005)

İdari Görevleri:                  

         Başhekim Yardımcılığı (BAÜ)                                              - (2009-2011) (2018) 

Üstlendiği Görevler:

            Türk Üroloji Dergisi Yazı İnceleme Kurulu Üyeliği        -  (2008-..)       

            Akdeniz Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği          -  (2006-2009)

         Akdeniz Üroloji Derneği Kurucu Üyeliği                               -  (2006)

         Kocatepe Tıp Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği                  -  (2005-2007)

         Yeni Üroloji Dergisi Yazı İnceleme Kurulu Üyeliği        -  (2005-..)

                Kocatepe Tıp Dergisi Yazı İnceleme Kurulu Üyeliği        -  (2005-..)

         6. Androloji Kongresi Oturum Başkanlığı                   -  (2005)

         1. Ege Laparoskopik Üroloji Günleri Lokal Kom. Üyeliği -  (2005)

         11. Dünya Video Üroloji Kongresi Sekreterliği            -   (1999)

Yönettiği Doktora Tezleri :

      Dr. Turgay KARA (Tez veriliş tarihi: 20.12.2003) (AKÜ)

            ‘‘Obesite-erektil disfonksiyon ilişkisi ve bölgemizde erektil disfonksiyon prevalansı araştırılması’’

      Dr. Kadir POLAT (Tez veriliş tarihi: 20.12.2003) (AKÜ)

            ‘‘Otopsi serilerinde prostat kanseri ve mesane tümörü insidansının araştırılması’’

Projelerde Yaptığı Görevler:

1.  ‘‘Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulama çalışmasının örgütsel kurumsallaşmaya etkisi’’, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Yardımcı Araştırmacı, 2007.

2.  ‘‘BCG’nin İntravezikal Kontak Süresinin Lokal ve Sistemik İmmun Yanıt Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması’’, Tıp.016, Yardımcı Araştırmacı, 2006.

3.  ‘‘Tavşan hidronefroz modelinde ESWL’nin böbrek dokusu üzerine olan etkilerinin araştırılması’’, Tıp.012, Yardımcı Araştırmacı, 2005.

4.   ‘‘Retroperitoneoskopik donör nefrektominin böbrek üzerinde oluşan oksidatif stress’i arttırıcı etkisinin incelenmesi’’, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi, 022.TIP.17, Proje Yöneticisi, 2002. (Sonuçlandırıldı.)

5.  ‘‘Verapamil’in retroperitoneoskopik donör nefrektomide oluşan oksidatif stress üzerine etkisinin incelenmesi’’, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Projesi, 022.TIP.16, Yardımcı Araştırmacı, 2002. (Sonuçlandırıldı.)

Yurtdışı Deneyimi:

 • ‘‘Robotic Assisted Partial Nephrectomy’’ Eğitimi,

Orsi Academy / 17- 20 Haziran 2018.

 • Clinical Fellow in Laparoscopic and Robotic Urology

University of Heidelberg, Klinikum Heilbronn / Şubat – Mayıs 2013.

Yurtiçi Deneyimi:

 • Robotik Üroloji Cerrahi Eğitimi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / 1 - 31 Mart 2018.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  - Uluslararası Kontinans Derneği

  - Avrupa Üroloji Derneği       

 - Endourological Society         

- Türk Üroloji Derneği

- Türk Androloji Derneği

 - Üroonkoloji Derneği

 - Endoüroloji Derneği

 - Çocuk Ürolojisi Derneği

- Kontinans Derneği

- Akdeniz Üroloji Derneği

 - Ege Üroloji Derneği

-ESERLER (YAYIN LİSTESİ)-

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Şamlı, M.M., M. Demirbaş, C. Güler, F. Aktepe ‘‘Testicular tissue histology in rabbit testes after transparenchymal suturing with six different types of suture material’’ Int Urol Nephrol, 42, 991-997, (2010).

A2. Ulu, B., E. Tüzel, F. Aktepe, B. Akdoğan, C. Güler ‘‘Evaluation of shockwave lithotripsy induced renal damage using heat shock protein 70 expression in the presence of different urinary obstruction periods’’ J Endourol, 23, 1093-1098, (2009).  (DOÇENTLİK SONRASI)

A3. Güler, C., E. Tüzel, E. Doğantekin, G. Kızıltepe “Does sildenafil affect uroflowmetry measurements in men with lower urinary tract symptoms suggestive of BPH ? ”, Urol Int, 80, 181-185, (2008).  (DOÇENTLİK SONRASI)

A4. Tüzel, E., H. Şamlı, İ. Kuru, S. Türkmen, Y. Demir, G. Maralcan, C. Güler “Association of hypospadias with hypoplastic synpolydactyly and the role of HOXD13 gene mutations”, Urology, 70, 161-164, (2007).  (BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ-II) (DOÇENTLİK SONRASI)

A5. Tüzel, E., C. Güler, O.C. Aktepe, K. Sarıtaş, M. Şamlı, M. Demirbaş ‘‘The effect of carbondioxide pneumoretroperitoneum on bacterial translocation in an experimental retroperitoneoscopy model’’, J Endourol, 21, 108-111, (2007).  (DOÇENTLİK SONRASI)

A6. Kaya, D., C. Güler, A.M. Esen, İ. Barutçu, Ç. Dinçel ‘‘Sildenafil Citrate does not alter ventricular repolarization properties: Novel evidence from dynamic QT analysis’’, Ann Noninvas Electro, 9, 228-233, (2004).

A7. Şamlı, M.M., C. Güler, M. Demirbaş, T. Köken ‘‘The effect of carbon dioxide pneumoretroperitoneum on free radicals in rabbit retroperitoneoscopy model’’, Surg Laparo Endo Per, 14, 153-156, (2004)                                                       

A8. Demirbaş, M., C. Güler, M.M. Şamlı, T. Köken, Ç. Dinçel, C. Polat   ‘‘The effect of verapamil on the prevention of ischemia/reperfusion injury in the experimental retroperitoneoscopic donor nephrectomy model, Surg Endosc, 18, 1272-1275, (2004).

A9. Şamlı, M.M., M. Demirbaş, C. Güler  ‘‘Induction of spermatogenesis in idiopathic hypogonadotropic hypogonadism with gonadotropins in older men’’, Arch Andrology, 50, 267-271, (2004).                                                              

A10. Demirbaş, M., A. Köse, M.M. Şamlı, C. Güler, T. Kara, M. Karalar ‘‘Extracorporeal Shockwave Lithotripsy For Solitary Distal Ureteral Stones: Does The Degree Of Urinary Obstruction Affect Success?’’, J Endourol, 18, 237-240, (2004).                                         

A11. Güler, C., M.M. Şamlı, Y. Aksoy, M. Demirbaş, A. Kılınç, E. Ellidokuz, Ç. Dinçel ‘‘Effects of carbon dioxide pneumoretroperitoneum on free radical formation in remote organs and the use of verapamil as an antioxidant’’, J Endourol, 18, 245-249, (2004).                                                                                                            

A12. Dinçel, Ç., M.M. Şamlı, C. Güler, M. Demirbaş, M. Karalar ‘‘Plasmakinetic vaporization of the prostate: Clinical evaluation of a new technique’’, J Endourol, 18, 293-298, (2004).

A13. Şamlı, M.M., M. Demirbaş, C. Güler, F. Aktepe, Ç. Dinçel ‘‘Early tissue reactions in the rat bladder wall after contact with three different synthetic mesh materials’’, BJU Int, 93, 617-621, (2004).                                         

A14. Demirbaş, M., M.M. Şamlı, Y. Aksoy, C. Güler, A. Kılınç, Ç. Dinçel ‘‘Comparison of changes in tissue oxidative stress markers in an experimental model of open, laparoscopic and retroperitoneoscopic donor nephrectomy’’,  J Endourol, 18, 105-108, (2004).

A15. Güler, C., M. Demirbaş, M.M. Şamlı, T. Köken, A. Kahraman, Ç. Dinçel ‘‘Effect of retroperitoneoscopic donor nephrectomy on tissue oxidative stress markers in a rabbit pneumoretroperitoneum model’’, J Endourol, 17, 935-939, (2003).

A16. Kırkalı, G., E. Tüzel, C. Güler, S. Gezer, Z. Kırkalı ‘‘Significance of tissue laminin P1, elastase and fibronectin levels in transitional cell carcinoma of the bladder’’, Eur Urol, 39, 292-299, (2001).

A17. Tüzel, E., Z. Kırkalı, U. Mungan, C. Güler, M. Sade ‘‘Giant Angiomyolipoma associated with marked pulmonary lesions suggesting lymphangioleiomyomatosis in a patient with tuberous sclerosis’’, Int Urol Nephrol,  32, 219-222, (2000).

A18. Güler, C., M. Sade, Z. Kırkalı ‘‘Renal effects of carbon dioxide insufflation in rabbit pneumoretroperitoneum model’’, J Endourol, 12, 367-370, (1998). (BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ-I)

A19. Yörükoğlu, K., S. Aktaş, C. Güler, M. Sade, Z. Kırkalı ‘‘Volume-weighted mean nuclear volume in renal cell carcinoma’’, Urology, 52, 44-47, (1998).

A20. Esen, A., S. Gidener, C. Güler, H. Güven, Z. Kırkalı ‘‘Contractility changes of the deep dorsal penile vein due to serotonin’’, J Urology, 158, 234-237, (1997).

A21. Esen, A., C. Güler, A. Kargı, Z. Kırkalı ‘‘Cisplatin and Etoposide chemotherapy in the treatment of Adult Wilms’ tumor’’, Urol Int, 57, 108-109, (1996).

A22. Esen, A., Z Kırkalı, C. Güler ‘‘Open stone surgery: Is it still a preferable procedure in the management of staghorn calculi?’’, Int Urol Nephrol, 26, 247-253, (1994).

A23. Sade, M., C. Güler, A. Esen, Z. Kırkalı ‘‘Does respiratory gating improve extracorporeal shockwave lithotripsy results?’’, J Endourol, 8, 329-330, (1994).

A24. Kırkalı, Z., A. Esen, İ. Çelebi, C. Güler ‘‘Are obstructing ureteral stones more difficult to treat with extracorporeal electromagnetic shock wave lithotripsy?’’, J Endourol, 7, 277-279, (1993).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ulu, B., E. Tüzel, B. Akdoğan, F. Aktepe, T. Kara, M. Demirbaş, C. Güler “Evaluation of shock wave lithotripsy induced renal damage using Heat Shock Protein 70 expression in the presence of different urinary obstruction periods” 23rd Congress of the European Association of Urology, Congress Book, 7, 42, (2008).

B2. Karalar, M., M. Şamlı, E. Tüzel, T. Köken, M. Demirbaş, C. Güler ‘‘Evaluation of the reactive oxygen species in peripheral and testicular vein in patients with varicocele’’, 28th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Congress Book – Urology, 68, 60-61, (2006).

B3. Tüzel, E., C. Güler, O.C. Aktepe, K. Sarıtaş, M. Şamlı, M. Demirbaş ‘‘The effects of carbon dioxide pneumoretroperitoneum on bacterial translocation in an experimental retroperitoneoscopy model’’, 28th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Congress Book – Urology, 68, 87, (2006).

B4. Güler, C., F. Aktepe, E. Tüzel, H. Dilek, H. Küçüker, B. Akdoğan, İ. Uzun, K. Polat ‘‘Latent prostate carcinoma of the prostate in Turkey: An autopsy study’’, 28th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Congress Book – Urology, 68, 271, (2006).

B5. Tüzel, E., O.C. Aktepe, Z. Çetinkaya, M. Şamlı, C. Güler “Detection of voiding washout period of Bacille Calmette-Guerin by quantification of bacteria release into the urine after intravesical instillations,” 27th Annual Congress of European Society of Mycobacteriology Abtract Book, P71, (2006).

B6. Şamlı, M.M., M. Demirbas, C. Güler, F. Aktepe ‘‘Tissue reactions in the rabbit testes after transparenchymal suture fixation with six different types of suture materials’’, Proc. 99th AUA Annual Meeting - The Journal of Urology, 171, 366 (1389), (2004).  

B7. Demirbaş, M., A. Köse, M.M. Şamlı, C. Güler, T. Kara, M. Karalar ‘‘The effect of urinary obstruction on the treatment of distal ureteral stones with extracorporeal shock wave lithotripsy’’, Proc. 99th AUA Annual Meeting - The Journal of Urology, 171, 504 (1908), (2004).

B8. Demirbaş, M., Ç. Dinçel, M.M. Şamlı, C. Güler, M. Karalar, T. Kara ‘‘Does the early effect of tamsulosin predict the late outcome in the treatment of benign prostatic hyperplasia?’’, 8th Mediterranean Congress of Urology Abstract Book, 165 (P47), (2003).

B9. Şamlı, M.M., C. Güler, M. Demirbaş, M. Karalar, E. Doğantekin ‘‘Evaluation of infravesical obstruction parameters with pressure-flow study’’, 8th Mediterranean Congress of Urology Abstract Book, 177 (P59), (2003).

B10. Demirbaş, M., C. Güler, M.M. Şamlı, T. Köken, Ç. Dinçel ‘‘The effect of verapamil on the prevention of ischemia / reperfusion injury in the experimental donor nephrectomy model’’, 1st European Endoscopic Surgery Week - The 11th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery and other Interventional Techniques, Congress Abstract Book, 161 (P221), (2003).   

B11. Şamlı, M.M., M. Demirbaş, C. Güler, F. Aktepe, Ç. Dinçel “Early tissue reactions of different kinds of mesh materials on rat bladder wall”, Proc. 98th AUA Annual Meeting - The Journal of Urology, 169, 95 (366), (2003).

B12. Kırkalı, G., E. Tüzel, C. Güler, S. Gezer, Z. Kırkalı ‘‘Tissue Laminin P1, Elastase and Fibronectin levels as diagnostic and prognostic markers in transitional cell carcinoma of the bladder’’, Urologic Research Society 16th Annual Meeting Book, 18, (1999).    

B13. İyilikçi, L., D. Çatal, E. Gökel, M. Güzelsoy, Ü. Onat, C. Güler, Z. Kırkalı ‘‘Hemodynamic effects of general anethesia and intravesical bupivacaine for endoscopic bladder surgery’’, 13th Congress of EAU Abstract Book - European Urology, 33, 100 (398), (1998).

B14. Kırkalı, Z., U. Mungan, C. Güler, T. Çınar ‘‘Retroperitoneoscopic surgery for stone disease’’,

a. International Meeting of the 6th European Congress of Video Surgery Abstract Book, 51, (1998).

b. 24th  World Congress of SIU Abstract Book - British Journal of Urology, 80, 372 (V93), (1997).

c. 8th  Video Urology World Congress Abstract Book, 374, (1996).

B15. Güler, C., İ. Çelebi, Z. Kırkalı ‘‘The renal effects of CO2 insufflation in a rabbit pneumoretroperitoneum model’’, 12th Congress of EAU Abstract Book - European Urology, 30, 194 (709), (1996).

B16. Esen, A., S. Gidener, C. Güler, H. Güven, Z. Kırkalı ‘‘Contractile property of serotonin on the deep dorsal penil veins’’, Proc. AUA 91st Annual Meeting - The Journal of Urology, 155, 622A (1244), (1996).

B17. Kırkalı, Z., C. Güler, U. Mungan ‘‘Retroperitoneoscopic adrenalectomy’’,

a. 7th  Video Urology World Congress Abstract Book, 65 (V28), (1995).

b. 4th European Urological Winter Forum Course Program, 366, (1995).

B18. Kırkalı, Z., İ. Çelebi, C. Güler, K. Yörükoğlu ‘‘Multiple primary tumors of the genitourinary tract’’, 4th European Urological Winter Forum Course Program, 364, (1995).

B19. Kırkalı, Z., C. Güler ‘‘Studer operation: A modification of the original technique’’, 4th European Urological Winter Forum Course Program, 374, (1995).

B20. Kırkalı, Z., A. Esen, M. Denizli, C.Güler ‘‘Extracorporeal shock wave lithotripsy of ureteral stones in situ’’, 3rd Mediterranean Congress of Urology Abstract Book, 4-5 (4), (1993).

B21. Kırkalı, Z., A. Esen, İ. Çelebi, C. Güler ‘‘Are obstructing ureteral stones more difficult to treat with extracorporeal electromagnetic shock wave lithotripsy?’’, 10th World Congress on Endourology and ESWL Abstract Book - Journal of Endourology, 6, S89 (H-5), (1992).

B22. Kırkalı, Z., A. Esen, C. Güler ‘‘Extracorporeal lithotripsy of ureteral stones in situ’’, 10th World Congress on Endourology and ESWL Abstract Book - Journal of Endourology, 6, S93 (H-21), (1992).

B23. Esen, A., Z. Kırkalı, C. Güler ‘‘Open stone surgery: Is it still a preferable procedure in the management of staghorn renal calculi?’’, 10th Congress of EAU Abstract Book - European Urology, 132 (P23), (1992).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

-

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Polat, K., E. Tüzel, F. Aktepe, H. Küçüker, İ. Uzun, C. Güler, ‘‘Otopsi olgularında mesanenin epitelyal lezyonlarının değerlendirilmesi’’, Türk Üroloji Dergisi, 37, 278-281, (2011).  

D2. Polat, K., E. Tüzel, F. Aktepe, B. Akdoğan, H. Küçüker, İ. Uzun, C. Güler, “Türkiye'de otopsi serilerinde latent prostat kanseri ve yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi sıklığının araştırılması’’, Türk Üroloji Dergisi, 35, 96-100, (2009).

D3. Güler, C. ‘‘Burch kolposüspansiyon’’, Türkiye Klinikleri Dergisi - Özel Sayısı, 2, 55-58, (2009).

D4. Tüzel, E., B. Akdoğan, C. Güler, B. Yıldırım, “Perkütan nefrolitotomi deneyimimiz”, Kocatepe Tıp Dergisi, 9, 21-26, (2008).

D5. Yılmaz, S., E. Tüzel, E. Doğantekin, C. Güler ‘‘Retroperitoneoskopik nefrektomi: Olgu sunumu’’, Kocatepe Tıp Dergisi, 8, 15-17, (2007).

D6. Karalar, M., M. Şamlı, E. Tüzel, T. Köken, M. Demirbaş, C. Güler ‘‘Varikoselli olgularda periferik ven ve testiküler vendeki reaktif oksijen ürünlerinin değerlendirilmesi’’, Türk Üroloji Dergisi, 33, 40-44, (2007).

D7. Tüzel, E., C. Güler, Ç. Tokyol, F. Aktepe, Y. Arıkan ‘‘Tekrarlayan retroperitoneal liposarkom’’, Türk Üroloji Dergisi, 33, 128-130, (2007).

D8. Tüzel, E., C. Güler, T. Kara, E. Doğantekin, B. Akdoğan “İmpakte üreter üst uç taşlarına antegrad perkütan yaklaşım: Olgu sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 33, 502-504, (2007).

D9. Tüzel, E., C. Güler ‘‘Retroperitoneal fibrozis’’, Türkiye Klinikleri Dergisi, 3, 8-12, (2007).

D10. Güler, C., E. Tüzel ‘‘Yüzeyel mesane tümörlerinde tanısal ve yeni belirleyiciler’’, Kocatepe Tıp Dergisi, 7, 1-9, (2007).

D11. Tüzel, E., C. Güler ‘‘Alt üriner sistem semptomları ve seksüel disfonksiyon’’, Androloji Bülteni, 26, 200-203, (2007).

D12. Polat, K., M. Demirbaş, C. Güler, M. Şamlı ‘‘Brusella epididimoorşiti: Olgu sunumu’’, Kocatepe Tıp Dergisi, 5, 87-89, (2004).

D13. Demirbaş, M., F. Aktepe, C. Güler, M.M. Şamlı, M. Karalar ‘‘Nadir bir skrotal kitle nedeni: Agresif anjiyomiksom’’, Üroloji Bülteni, 15, 32-34, (2004).

D14. Şamlı, M.M., M. Demirbaş, C. Güler, M. Karalar, E. Doğantekin ‘‘Kadın stres üriner inkontinansının değerlendirilmesinde Q-tip testi ile ürodinamik ve radyolojik bulguların ilişkisi’’ Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5, 1-6, (2003).

D15. Demirbaş, M., Ç. Dinçel, M.M. Şamlı, C. Güler, M.Karalar, T. Kara ‘‘Benign prostat hiperplazisinde tamsulosin’in erken dönem etkinliği, geç dönem sonuçları hakkında fikir verir mi?’’, Türk Üroloji Dergisi, 29, 448-453, (2003).

D16. Güler, C., M.M. Şamlı, M. Demirbaş, Ç. Dinçel ‘‘Obstruksiyona neden olmamış dev distal üreteral benign fibroepitelyal polip: Olgu sunumu.’’, Üroloji Bülteni, 14, 49-51, (2003).

D17. Ulu, B., M. Demirbaş, C. Güler, M.M. Şamlı, Ç. Dinçel ‘‘İşenen idrar volümlerinin üroflowmetri parametreleri üzerine etkileri’’, Kocatepe Tıp Dergisi, 1, 39-42, (2003).

D18. Top, H., C. Güler, E. Tüzel ‘‘Fournier Gangreni ve superomedial uyluk fasyakutan flebi ile rekonstrüksiyonu’’, Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 8, 99-103, (2002).

D19. Tüzel, E., Z. Kırkalı, C. Güler, U. Mungan, K. Yörükoğlu, M. Sade ‘‘Lokalize prostat kanserli hastalarda pelvik lenfadenektominin değeri’’, Türk Üroloji Dergisi, 26, 275-280, (2000).

D20. Kırkalı, Z., İ. Çelebi, K. Yörükoğlu, C. Güler ‘‘Multiple primary tumors of the genitourinary tract’’, Marmara Medical Journal, 9, 79-81, (1996).

D21. Mungan, U., C. Güler, M. Güzelsoy, K. Yörükoğlu, M. Koyuncuoğlu, Z. Kırkalı ‘‘Renal hücreli karsinomda multifokalite insidansı’’, Türk Üroloji Dergisi, 21, 316-318, (1995).

D22. Kırkalı, Z., U. Mungan, C. Güler ‘‘Retroperitoneoskopik üreterolitotomi’’, Üroloji Bülteni, 6, 243-245, (1995).

D23. Kırkalı, Z., C. Güler, U. Mungan ‘‘Retroperitoneoskopik adrenalektomi’’, Üroloji Bülteni, 6, 247-248, (1995).

D24.Esen, A., İ. Çelebi, C. Güler, G. Akan, Z. Kırkalı ‘‘Venojenik erektil disfonksiyonda derin dorsal ven arteriyalizasyonu: 4 olguluk deneyim’’, Üroloji Bülteni, 6, 81-84,  (1995).

D25. Esen, A., C. Güler, İ. Çelebi, Z. Kırkalı ‘‘Erektil disfonksiyonlarda tedavi alternatifi olarak: penil protez’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9, 7-12, (1995).

D26. Güler, C., A. Esen, Z. Kırkalı ‘‘Eş zamanlı bilateral renal hücreli karsinom’’, Üroloji Bülteni, 4, 34-36, (1993).

D27. Güler, C., Z. Kırkalı, M. Sade ‘‘Benign prostat hiperplazisinde cerrahiye alternatif tedaviler’’, Üroloji Bülteni, 3, 19-24, (1992).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yılmaz, S., E. Tüzel, S.Türel, B.Yazıcıoğlu, T.Kara, C.Güler “Laparoskopik retroperitoneoskopik renal kist eksizyonu”, Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi Kongre Özet Kitabı, 97 (P18), (2007).

E2. Kara, T., E.Tüzel, B. Akdoğan, B.Ulu, F.Aktepe, E. Doğantekin, M.Demirbaş, C. Güler “Vücut dışı şok dalgaları uygulanan tavşanlarda farklı üriner obstrüksiyon sürelerinin  renal histopatoloji ve HSP-70 ekspresyonu üzerine etkileri”, 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı, 193 (P66), (2007).

E3. Tüzel, E., T. Kara, E. Doğantekin, O.C. Aktepe, B. Akdoğan, G. Kızıltepe, K. Polat, C. Güler ‘‘Perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda iki farklı antibiyotik profilaksi protokolünün prospektif olarak karşılaştırılması’’, 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı, 259 (P132), (2007).

E4. Karalar, M., M. Şamlı, E. Tüzel, T. Köken, M. Demirbaş, C. Güler ‘‘Varikoselli olgularda periferik ven ve testiküler vendeki reaktif oksijen ürünlerinin değerlendirilmesi’’, 19. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 55 (S-84), (2006).

E5. Tüzel, E., M. Demirbaş, E. Doğantekin, M. Şamlı, C. Güler ‘‘Distal üreter taşlarının tedavisinde ESWL ve üreteroskopinin (URS) maliyet etkinlik analizi’’, 19. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 99 (P-14), (2006).

E6. Tüzel, E., C. Güler, O.C. Aktepe, K. Sarıtaş, M. Şamlı, M. Demirbaş ‘‘Deneysel retroperitoneoskopi modelinde karbon dioksit pnömoretroperitonun bakteriyel translokasyon üzerine etkisi’’, 19. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 317 (P-349), (2006).

E7. Güler, C., F. Aktepe, E. Tüzel, H. Dilek, H. Küçüker, B. Akdoğan, İ. Uzun, K. Polat ‘‘Prostat karsinomu ve prekanseröz lezyon sıklığının adli otopsi olgularında araştırılması’’, 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı, 397 (P-414), (2006).

E8. Karalar, M., M.M. Şamlı, M. Demirbaş, C. Güler, A. Yücel, B. Ulu ‘‘Spiral BT ile ölçülen Hounsfield ünite değerleri SWL ile taşın kırılabilirliğini gösterir mi?’’, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Özet Kitabı, 296 (SP-44), (2004).

E9. Güler, C., M. Demirbaş, M.M. Şamlı, T. Köken, A. Kahraman, ve Ç. Dinçel ‘‘Tavşan pnömoretroperiton modelinde retroperitoneoskopik donör nefrektominin doku oksidatif stres belirleyicileri üzerine etkisi’’, 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı, 69, (2003).

E10. Demirbaş, M., M.M. Şamlı, Y. Aksoy, C. Güler, A. Kılınç ve Ç. Dinçel ‘‘Açık, laparoskopik ve retroperitoneoskopik donör nefrektomi modellerinde doku oksidatif stres belirleyicilerinin karşılaştırılması’’, 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı, 70, (2003).

E11. Demirbaş, M., A. Köse, M.M. Şamlı, C. Güler, T. Kara ve M. Karalar ‘‘Üreter alt uç taşlarının eswl ile tedavisinde üriner obstrüksiyon derecesinin rolü’’, 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi Özet Kitabı, 75, (2003).

E12. Güler, C., M.M. Şamlı, Y. Aksoy, M. Demirbaş, A. Kılınç, E. Ellidokuz ve Ç. Dinçel ‘‘Karbon dioksitle oluşturulan pneumoretroperitoneuma cevap olarak uzak organlardaki serbest radikal oluşumu’’, Klinik Biyokimya Günleri - Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği - 1. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, 148 (O20), (2003).

E13. Şamlı, M.M., Ç. Dinçel, M. Altındiş, O.C. Aktepe, M. Demirbaş, C. Güler, T. Kara ve M. Karalar ‘‘İdrar kültüründe izole edilen mikroorganizmaların antibiyotik direnç profilleri ve yıllara göre karşılaştırılması’’, 2. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu Özet Kitabı, 38-39 (P-18), (2003).

E14. Dinçel, Ç., M.M. Şamlı, C. Güler, M. Karalar ve R. Sargın ‘‘Bipolar plazmakinetik teknoloji kullanarak transüretral rezeksiyonla birlikte elektrovaporizasyon uygulamasının total ve serbest PSA üzerine etkileri’’, 17. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 75 (O-138), (2002).

E15. Dinçel, Ç., M.M. Şamlı, C. Güler, M. Demirbaş, R. Sargın ve M. Karalar ‘‘Bipolar plazmakinetik teknoloji kullanarak transüretral elektrovaporizasyon sonuçları’’, 17. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 126 (P-101), (2002).

E16. Şamlı, M.M., Ç. Dinçel, M. Karalar, R. Sargın, M. Demirbaş ve C. Güler ‘‘Stress üriner inkontinansda Q-tip testi’’, 17. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 176 (P-200), (2002).

E17. Kırkalı, G., Z. Kırkalı ve C. Güler ‘‘Mesane transizyonel hücreli karsinomunda doku elastaz, laminin P1 ve fibronektin düzeyleri’’, 15. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 6 (P-4), (1998).

E18. Tüzel, E., Z. Kırkalı, C. Güler, U. Mungan, K. Yörükoğlu ve M. Sade ‘‘Lokalize prostat kanserli hastalarda pelvik lenfadenektominin değeri’’, 15. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 139 (P-158), (1998).

E19. Kazımoğlu, H., Z. Kırkalı, E. Tüzel, C. Güler, K. Yörükoğlu ve M. Sade ‘‘Kromofob hücreli renal karsinomların klinikopatolojik özellikleri’’, 15. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 192 (P-231), (1998).

E20. Güler, C., İ. Çelebi ve Z. Kırkalı ‘‘Tavşan pnömoretroperiton modelinde CO2 insuflasyonunun böbrek fonksiyonları üzerine etkisi’’, 14. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 123 (O-75), (1996).

E21. Esen, A., S. Gidener, İ. Çelebi, C. Güler, H. Güven ve Z. Kırkalı ‘‘Derin dorsal penis veninde serotonine bağımlı kontraksiyon değişimleri’’, 14. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 191 (P-102), (1996).

E22. Kırkalı, Z., U. Mungan, C. Güler ve T. Çınar ‘‘Retroperitoneoskopik taş cerrahisi’’, 14. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 227 (V-5), (1996).

E23. Çelebi, İ., C. Güler ve Z. Kırkalı ‘‘Üreter obstrüksiyonlarında tedavi alternatifleri’’, 14. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 247 (P-143), (1996).

E24. Mungan, U., C. Güler, M. Güzelsoy ve Z. Kırkalı ‘‘Böbrek tümörlerinde cerrahi tedavi seçenekleri’’, 11. Ulusal Kanser Kongresi Özet Kitabı - Türk Onkoloji Dergisi, 116 (E-340), (1995).

E25. Mungan, U., C. Güler, T. Çınar ve Z. Kırkalı ‘‘Metastatik renal hücre karsinomunda immünokemoterapi sonuçlarımız’’, 11. Ulusal Kanser Kongresi Özet Kitabı - Türk Onkoloji Dergisi, 117 (E-344), (1995).

E26. Kırkalı, Z. ve C. Güler ‘‘Studer operasyonu: Orijinal tekniğin modifikasyonu’’, 11. Ulusal Kanser Kongresi Özet Kitabı - Türk Onkoloji Dergisi, 119 (E-352), (1995).

E27. Mungan, U., C. Güler, M. Güzelsoy ve Z. Kırkalı ‘‘Radikal prostatektomi: 4 yıllık deneyimimiz’’, 11. Ulusal Kanser Kongresi Özet Kitabı - Türk Onkoloji Dergisi, 122 (E-364), (1995).

E28. Mungan, U., T. Çınar, C. Güler ve Z. Kırkalı ‘‘Testis tümörlü hastalarımızın takip sonuçları’’, 11. Ulusal Kanser Kongresi Özet Kitabı - Türk Onkoloji Dergisi, 126 (E-381), (1995).

E29. Esen, A., S. Gidener, İ. Çelebi, C. Güler, H. Güven ve Z. Kırkalı ‘‘Effect of serotonin on deep dorsal vein in erectile impotence’’, Türkiyede Yapılan 2. Uluslararası Androloji Kongresi, Özet Kitabı, A-20, (1995).

E30. Esen, A., M. Denizli, C. Güler ve Z. Kırkalı ‘‘Coumarin induced penile necrosis’’, Türkiyede Yapılan 2. Uluslararası Androloji Kongresi, Özet Kitabı, P-41, (1995).

E31. Çelebi, İ., C. Güler, G. Akan, A. Esen ve Z. Kırkalı ‘‘Lokalize prostat karsinomu tedavisinde radikal prostatektomi’’, 13. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 220-221 (221), (1994).

E32. Esen, A., S. Gidener, İ. Çelebi, C. Güler, H. Güven ve Z. Kırkalı ‘‘Erektil disfonksiyonda derin dorsal vene serotonin etkisi’’, 13. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 296 (299), (1994).

E33. Esen, A., C. Güler, G. Akan, İ. Çelebi ve Z. Kırkalı ‘‘Venöz empotans tedavisinde penil revaskülarizasyon’’, 13. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 345-346 (351), (1994).

E34. Esen, A., C. Güler, İ. Çelebi, G. Akan, Z. Kırkalı ve M. Sade ‘‘Dynamic cavernosometry in the evaluation of vasculogenic impotence’’, Türkiyede Yapılan Uluslararası Androloji Kongresi Özet Kitabı, A-26, (1993).

E35. Esen, A., C. Güler, İ. Çelebi, Z. Kırkalı ve M. Sade ‘‘The place of duplex ultrasonography in the evaluation of vasculogenic impotence’’, Türkiyede Yapılan Uluslararası Androloji Kongresi Özet Kitabı, A-51, (1993).

E36. Esen, A., İ. Çelebi, C. Güler, G. Akan ve Z. Kırkalı ‘‘Potent ve empotent erkeklerde dinamik kavernozometri’’, 12. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 76-77, (1992).

E37. Esen, A., C. Güler, İ. Çelebi ve Z. Kırkalı ‘‘Empotansın değerlendirilmesinde renkli dupleks ultrasonografi’’, 12. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 77-78, (1992).

E38. Esen, A., C. Güler, İ. Çelebi ve Z. Kırkalı ‘‘Dopamin: papaverine ikincil gelişen ereksiyonların tedavisinde bir alternatif’’, 12. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 144-145, (1992).

E39. Güler, C., M. Sade, A. Esen, İ. Çelebi, Z. Kırkalı ve C. Büyüksu ‘‘Solunumla kombine ekstrakorporeal elektromanyetik şok dalgaları (ESL) ile tedavi sonuçları’’, 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu Özet Kitabı, 114 (26), (1992).

E40. Kırkalı, Z., A. Esen, İ. Çelebi, C. Güler ve M. Sade ‘‘Obstrükte üreter taşlarında in- situ ekstrakorporeal litotripsinin etkinliği’’, 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu Özet Kitabı, 121 (49), (1992).

E41. Esen, A., Z. Kırkalı, C. Büyüksu, C. Güler ve M. Sade ‘‘Ekstrakorporeal elektromanyetik şok dalgalarıyla litotripsi sonuçları’’, 11. Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 26, (1991).

F. Diğer yayınlar :

KİTAP İÇİNDE BÖLÜM:

1. Güler, C., E. Tüzel ‘‘İnguinal Orşiektomi: Teknik ve Anestezi - Testis Koruyucu Cerrahi Endikasyonları ve Teknik’’, Üroonkoloji Kitabı, Ed. H.Özen, L. Türkeri, Cilt 2 Bl. 79A, 1125-1132, [ISBN: 978-975-01697-0-0], (2007).

2. Kırkalı, Z., U. Mungan ve C. Güler ‘‘Protokol ve olgu rapor formlarının hazırlanması’’, Klinik Çalışma Yürütme Kursu Kitabı, 21-27, (1998).

YABANCI DİLDEN TERCÜME KİTAP İÇİNDE BÖLÜM:

1. Şamlı, M.M., M. Demirbaş ve C. Güler ‘‘Üst üriner sistem obstrüksiyonunun tedavisi’’, Campbell’s Urology, 8. Baskı (Çeviri), Ed. K. Anafarta, Ö. Yaman, Cilt 1 Bl. 13, 463-512, Güneş Kitabevi Yayınları, (2004).

2. Şamlı, M.M., C. Güler ve M. Demirbaş ‘‘AIDS ve ilgili durumlar’’, Campbell’s Urology, 8. Baskı (Çeviri), Ed. K. Anafarta, Ö. Yaman, Cilt 1 Bl. 18, 693-714, Güneş Kitabevi Yayınları, (2004).

-KATILDIĞI KURSLAR-

 1. ‘‘2. Multiparametrik Prostat MRG, Füzyon Biopsi Kursu’’, 17 Kasım 2018.
 2. ‘‘Robotic Assisted Partial Nephrectomy’’ Kursu, Orsi Academy, 20 Haziran 2018.
 3. ‘‘Robotik Üroloji Kursu’’, 9-10 Nisan 2018.
 4. ‘‘Bölgesel Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu’’, 25 Şubat 2016.
 5. ‘‘Holmium Lazer İle Prostat Enükleasyonu (HOLEP) Kursu’’, 6 Şubat 2016.
 6. ‘‘ED Tedavisinde Yeni Bir Seçenek ESWT’’, 28-29 Mart 2015.
 7. ‘‘ICS ADD on Course on Pelvic Organ Prolapse’’, 3 Ekim 2013.
 8. ‘‘24th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course’’, 20-21 Eylül 2013.
 9. ‘‘2nd Ankara Robotic Urology Symposium and Course’’, 7-9 Haziran 2013.
 10. ‘‘Klinik Araştırmacı Eğitim Programı’’, 5 Haziran 2010.
 11. ‘‘1. BPH Kursu’’, 3-4 Mayıs 2007.
 12. ‘‘3. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu’’, 17-19 Mart 2007.
 13. ‘‘8. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu’’, 12-16 Nisan 2006.
 14. ‘‘7. Ankara Üroonkoloji Kursu’’, 22-25 Eylül 2005.
 15. ‘‘Eğiticilerin Eğitimi Kursu’’, 30 Mart - 2 Nisan 2005.
 16. ‘‘2. İstanbul Perkütan Renal Cerrahiler Kursu’’, 27-28 Mayıs 2004.
 17. ‘‘İnkontinans Kursu’’, 19-20 Mayıs 2004.
 18. ‘‘7. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu’’, 22-24 Nisan 2004.
 19. ‘‘Uygulamalı Laparoskopi Kursu’’, 13-15 Mart 2004.
 20. ‘‘6. Ankara Üroonkoloji Kursu’’, 25-28 Eylül 2003.
 21. ‘‘Üroloji - Psikiatride Ortak Sorunlar & Çözümleri M. Sonrası Kursu’’, 4 Mayıs 2003.
 22. ‘‘5. Ankara Üroonkoloji Kursu’’, 27-30 Eylül 2001.
 23. ‘‘Üreteroskopi Kursu’’, 29-30 Mart 2001.
 24. ‘‘Transrektal Ultrasonografi Kursu’’, 25-29 Ekim 1998.
 25. ‘‘1st Continant Urinary Diversion Course’’, ESU Teaching Course, 1-3 Mayıs 1998.
 26. ‘‘3. Ankara Üroonkoloji Kursu’’, 2-4 Ekim 1997.
 27. ‘‘Update in Urological Oncology Course’’, ESU Teaching Course, 4-5 Ekim 1996.
 28. ‘‘2. Ankara Üroonkoloji Kursu’’, 21-22 Eylül 1995.
 29. ‘‘1. Ankara Üroonkoloji Kursu’’, 25-26 Haziran 1992.

-KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR-

 1. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 31 Ekim – 4 Kasım 2018.
 2. BPH Tedavisinde Canlı Cerrahiler Eşliğinde Güncelleme Toplantısı, 15 Eylül 2018.
 3. Robotik Üroloji Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2018.

    4.   Büyük Üroloji Buluşması-I, 31 Ekim - 3 Kasım 2013.

    5.   Robotik Üroloji Sempozyumu, 28 Nisan 2012.

6.   2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, 8-11 Aralık 2011.

7.   Kontinans Derneği Balıkesir Bölgesel Toplantısı, 16 Nisan 2011.

8.   8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2009.

9.   Tıp Bilimi, Gelecek Klinik Uygulamalarda Yeni Yaklaşımlar-Gelişmeler Paneli, 16 Mart 2009.

10. Üroonkoloji Derneği, Güz Dönemi Bilimsel Toplantısı, 18-19 Kasım 2006.

11. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006.

12. Ankara Ürologlar Derneği, Kadın-Çocuk Ürolojisi Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005.

13. Türk Üroloji Derneği, 1. Bahar Toplantısı, 11-12 Kasım 2005.

14. Üroonkoloji Derneği, Bahar Dönemi Toplantısı, 18-19 Haziran 2005.

15. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005.

16. 1. Ege Laparoskopik Üroloji Günleri, 14-16 Nisan 2005.

17. XXth EAU Congress, 16-19 Mart 2005.

18. Prostat Hastalıkları Sempozyumu (Panelist), 19-20 Şubat 2005.

19. 18. Ulusal Uroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004.

20. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi (Bildiri Sunumu), 24-26 Ekim 2003.

21. Böbrek-Testis Tümörlerinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 17 Ocak 2003.

22. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Bildiri Sunumu), 5-10 Ekim 2002.

23. 3rd Balkan Congress of Andrology, 6-8 Haziran 2002.

24. 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2002.

25. 4. Ulusal Androloji Kongresi, 7-10 Kasım 2001.

26. Ürogenital Kanserler Sempozyumu, VI. Ege Onkoloji Günleri, 19-20 Nisan 2001.

27. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000.

28. 5. İzmir  Güncel Tıp Günleri, 21 Ekim 1999.

29. 11. Dünya Video Üroloji Kongresi (Kongre Sekreteri), 3-5 Haziran 1999.

30. 15. Ulusal Üroloji Kongresi (Bildiri Sunumu), 25-29 Ekim 1998.

31. The 8th World Meeting on Impotence Research and the 11th Symposium

      on Corpus Cavernosum Revascularization, 25-28 Ağustos 1998.

32. 2. Manisa Üroloji Sempozyumu, 12 Mayıs 1998.

33. 1. Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Ulusal Sempozyumu, 13-16 Kasım 1996.

34. 14. Ulusal Üroloji Kongresi (Bildiri Sunumu), 20-23 Ekim 1996.

35. 2. Uluslararası Androloji Kongresi (Bildiri Sunumu), 17-20 Mayıs 1995.

36. 1. Androloji ve Erkeğe Bağlı İnfertilite Sempozyumu, 24-26 Kasım 1994.

37. 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Bildiri Sunumu), 2-5 Kasım 1994.

38. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-25 Mart 1994.

39. Genitoüriner Onkolojide Son Gelişmeler Sempozyumu, 22-23 Eylül 1993.

40. 1. Uluslararası Androloji Kongresi (Bildiri Sunumu), 21-24 Nisan 1993.

41. 12. Ulusal Üroloji Kongresi (Bildiri Sunumu), 27-30 Eylül 1992.

42. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu (Bildiri Sunumu), 7-10 Mayıs 1992.

43. 1. Ulusal Litotripsi Sempozyumu, 22-25 Kasım 1990.

-ATIFLAR-

*(A1)               2 Atıf         

*(A2)   &a