Atlazİsmayılova
Op.Dr. Atlaz İsmayılova
Kadın Hastalıkları ve Doğum


 • Görev Aldığı Lokasyon :
      Tınaztepe Torbalı Hastanesi
 • Görev Aldığı Bölüm :
     Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Yabancı Diller :
     İngilizce,Diğer
 • Telefon Numarası :

Çalışma Saatleri


Op.Dr. Atlaz İsmayılova

Eğitimi:

Tıp Fakultesi: Azerbeycan Tıp Universitesi 2007-2013

Uzmanlık: Aydın Adnan Menderes Universitesi 2014-2018

 Çalıştığı Kurumlar: 

- İstanbul Özel Medipol Hastanesi

 Katıldığı Sempozyum ve Kongreler:

1.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X.Ulusal Kongresi 2016/İstanbul

2. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X.Ulusal Kongresi,Obstetrik Ultrason ve Dopler Kursu 2016/İstanbul

3.PKOS’DA Güncel Durum Sempozyumu 2016/İzmir

4. Minimal İnvaziv Jinekoloji Tolantısı kapsamında,Obstetrik Anal Sfinkter Yaralanmalarında Tamir Kursu 2016/İzmir

5. 16.Ulusal Perinatoloji Kongresi 2017/Bodrum

6. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Aydın Bölgesel Toplantısı 2017/Aydın

7.7.Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu 2.Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Akademisi 2018/Uludağ

8.Neonatal Resüsitasyon Programı 2017

9.36.Zeynep Kamil Jineko Patoloji Kongresi 2018/İstanbul

10.II.Ege Ultrason Günleri 3.Trimester Fetal Ultrason teorik ve pratik kursu,2018/İzmir

11. 36.Zeynep Kamil Jineko Patoloji Kongresi kapsamında Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu 2018/İstanbul

12. 12.TJOD ASİSTAN OKULU 2018/Bursa

13.Ürojinekoloji Bilimsel Etkinliği 2018/Aydın

IV. Poster ve Sunumlar

 1. ZAFER EMRE,BIÇAKÇI BURCU,İSMAYİLOVA ATLAZ,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YÜKSEL HASAN (2018). Quality-of-Life Comparison Between Surgical and Natural Menopause. 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi(S 030)
 2. SÖZEL SUNUM:İSMAYİLOVA ATLAZ,EKEN MERYEM,ZAFER EMRE,TURAN ÖZGÜR DENİZ,ERTEKİN ARİF AKTUĞ,ÇEVİK ÖZGE (2019). Pregestasyonel ve Gestasyonel Diabette, Fetal Kordon Kanında Dinamik Tiol-Disulfide, Tioredoksin Reduktaz ve Peroxiredoxin-6 Değerlerinin Fetal ve Maternal Sonuçlarla İlişkisinin Değerlendirilmesi.. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Kadın Doğum GÜnleri(S 06)
 3.  ZAFER EMRE,ISMAYILOVA ATLAZ,TURAN ÖZGÜR DENİZ,ATAKUL TOLGA,EKEN MERYEM,YÜKSEL HASAN Kanamalı Korpus Luteum Kisti ve Ektopik Gebelik AyırıcıTanısı. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,(P 282)
 4.  ZAFER EMRE,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,İSMAYİLOVA ATLAZ,BIÇAKÇI BURCU İntraabdominal RIA Olgusu: Gebede Laparaskopik Yaklaşim. 13. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, ANTALYA(P514)
 5.  ZAFER EMRE,ISMAYILOVA ATLAZ,EKEN MERYEM,YÜKSEL HASAN Sezeryan Skar Ektopik Gebeliğinde Lokal Metotrexat Enjeksiyonu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi(PS-043)
 6. ATLAZ İSMAYILOVA,TOLGA ATAKUL.MEME KANSERİNİN OKKULT BİLATERAL OVARYEN MESTASTAZI .7.JINEKOLOJIK ENDOSKOPİ VE 2.ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ SEMPOZYUMU ,ULUDAĞ,BURSA